You are here

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom - PRIJAVA

27/05/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom carina i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.

Programom je predviđeno 87 časova od 45 minuta, koji će se izvoditi u Privrednoj komori Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica).

Predavači su:

  1. Tatjana Vujisić, Uprava carina – Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava,
  2. Dženana Tuzović, Uprava carina – Poznavanje robe i carinske tarife,
  3. Stojanka Milošević, Uprava carina – Spoljnotrgovinski sistem i međunarodne carinske konvencije,
  4. Jovica Petričević, Ministarstvo finansija - Osnove sistema poreskih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja,
  5. Ljiljana Milić, Uprava za inspekcijske poslove - Osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe.

Cijena obuke zavisi od broja zainteresovanih kandidata i biće utvrđena nakon 31. avgusta, što je krajnji rok za dostavljanje prijava. Svi zainteresovani kandidati će dobiti obavještenje putem e-mail-a o cijeni obuke, nakon čega je potrebno da se, u roku od dva dana, izjasne da li žele da pohađaju nastavu koja bi, ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih kandidata, počela 7. septembra 2020. godine.

Rok za PRIJAVU je 31. avgust 2020. godine.

Kontakt osoba: Filip Vujović 

tel: +382 20 230 422

e-mail: fvujovic@pkcg.org

Fajlovi: