You are here

Odbor udruženja saobraćaja

10/12/2013
Odbor udruženja saobraćaja

Sjednica Odbora udruženja saobraćaja će se održati 12. decembra 2013. godine, sa početkom u 12.00 časova.

Na dnevnom redu su informacija o poslovanju u oblasti saobraćaja u periodu januar – septembar 2013. godine i izbor novih članova u Grupaciju za prevoz tereta u drumskom saobraćaju.