You are here

Okrugli sto: Mards – nove doktorske studije – primjer dobre prakse

04/12/2020
MARDS

Privredna komora Crne Gore kao partner na projektu MARDS – Reforma doktorskih studija u Albaniji i Crnoj Gori organizuje okrugli sto na temu: „Mards – nove doktorske studije – primjer dobre prakse“. Ovaj projekat za cilj ima rješavanje jednog od najizraženijih problema u crnogorskom i albanskom prostoru visokog obrazovanja - doktorskih studija, na način što će ih pokušati reformisati na bazi Salzburških principa i najnovijih preporuka Evropske unije. Ovaj projekat pripada programu Erasmus+ projekata Evropske unije, te partneri projektom žele da obuhvate veći dio naučnih oblasti koje se bave problematikom održivog razvoja, koji je od krucijalnog značaja za ove dvije balkanske države, pa i region u cjelini.

Kao rezultat projekta biće uspostavljene dvije zajedničke doktorske škole sa sjedištem na Univerzitetu Crne Gore i na Univerzitetu u Skadru. Tako će Univerzitetu Crne Gore od septembra naredne godine biti otvorena trogodišnja doktorska škola održivog razvoja, u sklopu koje su, za sada, predviđena dva smjera – prirodne nauke za održivi razvoj i tehničke nauke za održivi razvoj, a upis za prvu generaciju biće besplatan. U isto vrijeme otvoriće se i doktorska škola ekonomija i turizam za održivi razvoj, na Univerzitetu u Skadru, u Albaniji.

Prvi kandidati za nove doktorske studije održivog razvoja prirodnih nauka i tehnologija na Univerzitetu Crne Gore (UCG), već su se javili za upis, a u toku je akreditacija programa.

Na osnovu svega navedenog smatrali smo važnim organizovati ovaj skup koji će biti prilika da se od predstvnika Univerziteta Crne Gore, rukovodioca ovim projektom, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran koji su partneri otvori diskusija na temu unapređivanja ovog nivoa studija. Ovo će svakako biti prilika i da prijavljeni doktorandi iskažu svoja očekivanja proistekla iz navedene novine.

Okrugli sto održaće se u srijedu, 9. decembra u 10h, putem zoom platforme https://zoom.us/j/94984421041

Fajlovi: