You are here

Okrugli sto - Mogućnosti smanjenja poreskog optrećenja na zarade (posebno u dijelu doprinosa) i efekti istog na ostvarenje budžetskih prihoda i stepen poštovanja poreskih propisa PRIJAVA

19/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Udruženjem pravnika Crne Gore, organizuje okrugli sto u petak, 21.02.2020. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Mogućnosti smanjenja poreskog optrećenja na zarade (posebno u dijelu doprinosa) i efekti istog na ostvarenje budžetskih prihoda i stepen poštovanja poreskih propisa.

Poresko opterećenje zarada jedan je od osnovnih indikatora prilikom mjerenja i sagledavanja troškova rada, naročito iz razloga jer utiče i na poslodavca i na zaposlenog. Kroz poreski sistem, država direktno utiče na cijenu rada i kapitala, a na ovaj način stimuliše ili destimuliše ekonomski rast, investicije i zapošljavanje. Poresko opterećenje rada bitno utiče na konkurentnost radne snage jedne zemlje, jer što je opterećenje veće rad je skuplji. Visina ovih nameta dovodi se u direktnu vezu sa stopom nezaposlenosti, kao i prisustvom neformalne zaposlenosti. Na okruglom stolu će se razgovarati o fiskalnim mjerama koje mogu uticati na smanjenje troškova rada.

Agenda okruglog stola se nalazi se u prilogu poziva.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko

LINK-a, najkasnije do srijede 19.02.2020. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

short url link | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals

Fajlovi: