You are here

Okrugli sto – Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

11/12/2015
Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Privredna komora Crne Gore organizuju Okrugli sto o Nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, 21. decembra. 2015. godine, sa početkom u 12:00h, u sali I Privredne komore Crne Gore.

Cilj okruglog stola je da se omogući uključivanje svih zainteresovanih strana u proces kreiranja zakonodavstva koje treba da doprinese stvaranju stimulativnog poslovnog ambijenta i razvoju građevinskog sektora, sa krajnjim ciljem jačanja konkurentnosti i bržeg ekonomskog razvoja.

Reforme uređenja prostora i izgradnje objekata, polazeći od održivog razvoja kao razvojnog koncepta, pokazale su evidentne pozitivne rezultate koje, međutim, treba stalno unapređivati. Ovo se, prije svega, odnosi na stvaranje legislativnih i sprovedbenih uslova za podsticanje preduzetničke inicijative i ulaganje stranog kapitala, odnosno za cjelovito obezbijeđenje svih uslova za efikasnije investiranje i za kvalitetnu valorizaciju prostora.

Kvalitet planskih dokumenata je u fokusu nove politike uređenja prostora, s tim što treba naglasiti da unapređenje kvaliteta planskih dokumenata ne znači povećanje broja procedura, već definisanje optimalnog načina izrade koji će obezbijediti održiva rješenja. To, ujedno, znači stabilnost i sigurnost sistema, kao neophodne preduslove za privlačenje investicija. Ovi preduslovi, uz efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, omogućavaju konkurentnost na investicionom tržištu.

Događaj se organizuje u okviru javne rasprave i otvoren za javnost.

Cijeneći da bi svojim učešćem mogli doprinijeti radu okruglog stola, pozivamo Vas da prisustvujete događaju i doprinesete kvalitetu ovog dokumenta. Molimo da potvrdite učešće na fax: 020/230-493 ili putem e-maila: lgolubovic@pkcg.org. Kontakt osoba je Lidija Golubović.