You are here

Okrugli sto: Predlog izmjena i dopuna Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

13/12/2019

U skladu sa zaključkom sa III sjednice OU turizma i ugostiteljstva od 06.decembra 2019. godine, u cilju otvorene diskusije i partnerskog odnosa javnog, privatnog i civilnog sektora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Privredna komora Crne Gore, organizuju Okrugli sto na temu: Predlog izmjena i dopuna Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, dana 18. decembra 2019. godine sa početkom u 11.00 h, u sali Privredne komore, Novaka Miloševa 29/II, Podgorica.

Predlogom izmjena i dopuna Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, izvršiće se transponovanje EU direktive 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima (koja je stupila na snagu u julu 2018. godine) i koja mora biti u potpunosti prenešena u Zakon s obzirom na njen maksimalistički karakter, kao i da se izmjenama i dopunama Zakona nastoje prevazići određene nejasnoće koje su uočene u njegovoj primjeni.

Cijeneći da bi svojim učešćem mogli doprinijeti radu okruglog stola, pozivamo Vas da prisustvujete događaju i doprinesete kvalitetu ovog dokumenta. Molimo da potvrdite učešće na fax: 020/230-493 ili putem e-maila: smarkovic@pkcg.org I afilipovic@pkcg.org .