You are here

Okrugli sto - Program za unapređenje konkurentnosti privrede

09/09/2021

Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, ogranizuje okrugli sto u cilju predstavljanja „Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu“ – koji će se održati 17.09.2021. godine u 10h u Privrednoj komori Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II Podgorica.

Cilj okruglog stola je upoznavanje predstavnika mikro, malih, srednjih preduzeća, postojećih i potencijalnih preduzetnika, kao i zanatlija, sa opštim uslovima, načinom apliciranja, intizitetom podrške i karakteristikama svake pojedinačne programske linije.

            Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

           Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, koji sprovodi  Ministarstvo ekonomskog razvoja, ima za cilj podsticanje daljeg razvoja industrije i prerađivačko - proizvodnih kapaciteta, digitalizacije poslovnih procesa, uvođenja međunarodnih standarda poslovanja, razvoja cirkularne ekonomije, pružanja mentoring usluga i razvoja preduzetništva, kako bi se doprinjelo snaženju privredne aktivnosti, jačanju izvoznog potencijala i poboljšanju konkurentnosti proizvoda i usluga, a ujedno i zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

             Posebna pažnja biće posvećena i podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „ranjivih“ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

      Programom je predviđeno sprovođenje pet Programskih linija finansijske podrške:

  1. Programska linija za modernizaciju proizvodnih procesa
  2. Programska linija za podršku malim ulaganjima,
  3. Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda,
  4. Programska linija za podršku digitalizaciji,
  5. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije,

i dvije Programske linije nefinansijske podrške:

  1. Programska linija za pružanje mentoring usluga;
  1. Programska linija za razvoj preduzetništva

U cilju organizacije okruglog stola u skladu sa epidemiološkim mjerama, molimo Vas da potvrdite učešće popunjavanjem prijave, najkasnije do 16. septembra 2021.g. do 12h na sljedećem LINK-u.

S obzirom da je broj mjesta ograničen, molim Vas da na prijavi odaberete opciju prisustva. U slučaju da ste birali opciju prisustva u sali Komore, a kapaciteti budu već popunjeni, na e-mail adresu, koju ste unijeli u prijavi, biće Vam upućen pristupni link za praćenja seminara online.

Agenda:

10:00 – 10:15 Uvodno obraćanje – Slavica Pavlović, direktorica Sektora za udruženja u Privrednoj komori Crne Gore; Anđela Gajević, načelnica Direkcije za jačanje preduzetništva i saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomskog razvoja

10:15 – 10:45 Prezentacija Programa za unapređenje konkurentnosti privrede 2021 - Anđela Gajević, načelnica Direkcije za jačanje preduzetništva i saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomskog razvoja

10:45 – 12:00 Diskusija