You are here

ONLINE Sajam Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope 2020

05/05/2021

Sajam CHINA-CEEC Expo se održava u kineskom gradu Ningbo od 8. do 11. juna ove godine.

Međutim, kineski organizatori su osmislili online sajam kako bi se olakšalo umrežavanje učesnika China-expo sajma. Pokrenuta je internetska platforma namijenjena za izvozne kompanije u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIE).

- Adresa platforme: https://online.cceecexpo.org/purchaser-pubinfo/country.html

- Platforma je dostupna na engleskom i kineskom jeziku.

- Platforma je dostupna za registraciju kako kineskih, tako i CIE kompanija. Da bi se kompanija prijavila na platformi nije nužno da posluje isključivo na teritoriji NR Kine. Dovoljno je da postoji interesovanje da se kompanija i/ili proizvod iz država CIE predstavi kineskom tržištu.

- Otvaranje naloga i korišćenje platforme za promotivne svrhe za sve zaintresovane kompanije iz država CIE je besplatno. Kako bi se olakšao postupak otvaranja naloga i korišćenje platforme, Centar grada Ningbao je dostavio dostavio uputstvo za izlagače u PPT formatu, ne engleskom jeziku.

- Kompletan tekst o kompaniji/ama i proizvodu/ima koji se žele predstaviti na platformi mora biti na engleskom ili kineskom jeziku.

- Pored navedenih promotivnih aktivnosti, cilj platforme je i da upozna kineske kompanije sa kompanijama i proizvodima iz država CIE. Naime, ovu platformu posjećuju ne samo potencijalni kupci već i kompanije iz NR Kine, čime se dodatno otvaraju mogućnosti za saradnju kineskih i crnogorski kompanija.

Uputstvo za izlagače je u prilogu.