You are here

Panel - ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban? PRIJAVA

08/05/2021

Privredna komora i Asocijacija Menadžera brojnim aktivnostima koje imaju za cilj podsticanje promjene ustaljenog načina razmišljanja i poslovanja, kao i prepoznavanje, usvajanje i intenzivniju primjenu digitalnih tehnologija od strane većeg broja crnogorskih privrednika i javne uprave, preko Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija (OU ICT PKCG) i Odbora za digitalnu transformaciju (ODT AMM) nastavljaju sa realizacijom niza aktivnosti.

Prepoznajući značaj uvođenja i šire primjene ePoslovanja u Crnoj Gori, na prvom mjestu eRačuna dana 14.05.2021. u 10 sati organizujemo panel ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban?

na kojem će predstavnici države i javne uprave, predstavnici privrede, predstavnik Privredne komore Slovenije i Digitalne koalicije Slovenije, dati odgovore na pitanja: šta je to eRačun, zašto nam je potreban, koji su to benefiti koje dobijamo korišćenjem eRačuna i, generalno, primjenom  ePoslovanja, da li nacionalna zakonska regulativa podržava ePoslovanje ili je neophodno uvođenje izmjena, kako do najboljeg nacionalnog standarda zajedničkog za privredu i javnu upravu, kakvo je iskustvo u zemljama Evropske unije i primjeri dobre prakse, koji su rezultati naših dosadašnjih aktivnosti  realizovanih sa ciljem uvođenju eRačuna u Crnoj Gori,  kakvi su dalji planovi i sl.

Ovom prilikom upućujemo poziv predstavnicima privrede i javne uprave za učešće na panelu.

Panel će biti održan u prostorijama Privredne komore, a biće omogućeno praćenje i putem ZOOM platforme. U cilju uspješne pripreme panela, a u skladu sa epidemiološkim mjerama, molimo vas da potvrdite svoje učešće popunjavanjem prijave, najkasnije do srijede 12.05.2021. godine na sljedećem LINK-u  S obzirom da je broj mjesta ograničen, molim vas da na prijavi odaberete opciju prisustva. U slučaju da ste birali opciju prisustva u sali Komore, a kapaciteti budu već popunjeni, na mail adresu, koju ste unijeli u prijavi, naknadno će vam biti upućen pristupni link za online praćenje panela.

Kako bi omogućili svima da daju vrijedne informacije u vezi sa eRačunima iz sopstvene perspektive, pripremili smo ANKETU, koju vas molimo da popunite. Rezultate ankete analiziraćemo na panelu.

 U prilogu je Agenda panela.

Fajlovi: