You are here

Poreska kontrola u građevinarstvu

09/06/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, organizuje seminar u srijedu 10.6.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Poreska kontrola u građevinarstvu.

Poreska uprava priprema početak implementacije programa za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa od strane poreskih obveznika koji posluju u građevinskoj industriji. Program je zasnovan na pristupu tretmana poreskih obveznika na osnovu utvrđenog rizika, imajući u vidu da građevinska industrija, uz turizam i ugostiteljstvo, predstavlja vodeću privrednu granu u Crnoj Gori, koja posjeduje značajan potencijal za ekonomski i fiskalni rast, ali i koja nosi i značajne rizike vezane za poštovanje poreskih propisa.

Analizom rizika koja se sprovodi u Poreskoj upravi utvrđeno je da jedan dio poreskih obveznika koji posluju u ovoj djelatnosti uredno prijavljuje i izmiruje poreske obaveze, ali i da postoje obveznici koji posluju u sivoj zoni, kako sa aspekta prijavljivanja radne snage, tako i u dijelu koji se odnosi na posjedovanje radnih i građevinskih dozvola, obrta gotovine, nabavke materijala i procjene vrijednosti zemljišta, zbog čega država gubi značajan dio poreskih prihoda.

U cilju povećanja stepena poreske discipline u ovoj oblasti program za poštovanje poreskih propisa obuhvataće niz aktivnosti, od informisanja i edukacije poreskih obveznika, do kontrole i preduzimanja mjera prinudne naplate kod obveznika sa najvećim stepenom utvrđenog rizika. U posebnom fokusu pažnje Poreske uprave biće kontrola regularnosti poslovanja sa aspekta registracije djelatnosti, prijave zaposlenih i isplate zarada, korišćenja prava na povraćaj PDV kredita i raspolaganja novčanim sredstvima.

Očekuje se da će implementacija programa doprinijeti povećanju broja obveznika registrovanih u građevinskoj industriji, povećanju stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, ali i uspostavljanju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i sankcionisanju nelojalne konkurencije na tržištu u oblasti građevinarstva.

Upravljanje rizikom za poštovanje poreskih obveznika dio je pozitivne međunarodne prakse, a isti predviđa tretman obveznika prema pojedinačno utvrđenom riziku, omogućavajući da se inspekcijski nadzor i instrumenti prinudne naplate usmjere na obveznike s niskim stepenom poreske discipline, a da se urednim poreskim obveznicima pruži potrebna podrška kako bi što jednostavnije prijavili i izmirili dospjele poreske obaveze.

U cilju uspješne realizacije događaja, kao i zbog ograničenog broja učesnika (30 osoba), molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom. Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave na LINK-u, najkasnije do srijede 10.6.2020. godine do 9 h.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Predavač: Gordana Pejović (diplomirani ekonomista, već četvrtu godinu je pomoćnica direktora Poreske uprave za Sektor velikih poreskih obveznika (VPO) sa prethodno višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova poreskog inspektora I.)