You are here

Povezivanje poslovnih mogućnosti za cirkularnu ekonomiju u regionu - PRIJAVA

18/11/2020

Kao što je postavljeno u novom Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju EU, postoji samo jedna planeta Zemlja, ali do 2050. godine svijet će trošiti kao da postoje tri. Očekuje se udvostručavanje globalne potrošnje materijala kao što su biomasa, fosilna goriva, metali i minerali u narednih četrdeset godina, dok se predviđa da će se godišnje stvaranje otpada povećati za 70% do 2050. godine. U skladu sa Evropskim zelenim sporazumom, razvijena je i objavljena usklađena strategija za klimatski neutralnu, resursno efikasnu i konkurentnu ekonomiju. Uspostavljanje cirkularne ekonomije među glavnim ekonomskim  akterima pružiće odlučujući doprinos postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine i odvajanju ekonomskog rasta od upotrebe resursa.

Da bi se ispunila ova ambicija, prelazak na model regenerativnog rasta koji planeti vraća više nego što od nje preduzima usmjeren je ka zadržavanju potrošnje resursa unutar planetarnih granica, i stoga nastoji da smanji njihov utrošak i udvostruči cirkularnu stopu upotrebe materijala u narednoj deceniji. Nadograđujući se na potencijal digitalnih tehnologija, cirkularna ekonomija može ojačati industrijsku bazu regiona i podstaći stvaranje poslovnih mogućnosti i preduzetništva među malim i srednjim preduzećima.

S tim u vezi, Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa think tanko-om weTHINK iz Austrije, vas srdačno poziva da se pridružite unapređivanju potencijala cirkularne ekonomije u kompanijama iz jugoistočne Evrope. Regionalna konferencija, koja će se održati 10. decembra 2020. godine od 10:00 do 14:00h, predstavlja okvir kroz koji ćemo u saradnji sa više nacionalnih privrednih komora, sagledati izazove i prepoznati mogućnosti prekograničnih veza za cirkularnu ekonomiju u praksi.

Konferencija će služiti ne samo kao iskustvo za zainteresovane strane iz cijelog regiona, već i kao most između kompanija koje su spremne da integrišu cirkularne prakse u svoje poslovanje i tehnoloških kompanija koje bi pružile potrebna rješenja.

Događaj je dio inicijative weBuildBackSmart (Gradimo pametno) koju je weTHINK.eu pokrenuo u julu 2020. godine, kako bi se kreirala pametna mapa puta za jugoistočnu Evropu.

Više informacija i link za prijavu možete naći OVDJE.

Sport media | Air Jordan Shoes, Mme