You are here

Poziv za učešće na prvom "Sajmu stipendija i praksi"

07/10/2020

Privredna komora Crne Gore podržava aktivnosti realizacije prvog Sajma stipendija i praksi, u organizaciji Karijernog centra Univerziteta Crne Gore. Održavanje Sajma planirano je za period između 1-5. novembra tekuće godine (u trajanju od jednog dana).

Iz višegodišnjeg iskustva saradnje sa Karijernim centrom možemo potvrditi da njihovi projekti značajno doprinose prvim koracima ka zapošljavanju studenata i informisanosti o mogućnostima stipendiranja. Sajam stipendija i praksi je zamišljen kao događaj koji ima za cilj povezivanje studenata završnih godina studija (specijalističkih i master studija) sa poslodavcima iz njihove oblasti. Poslodavci bi unaprijed dostavili listu sa profilima studenata za koje su zainteresovani, kada je u pitanju obavljanje prakse. Na osnovu interesovanja poslodavaca i prijava studenata Karijeni centar Univerziteta Crne Gore bi napravio raspored intervjua koji bi se održavali u intervalu od 15 minuta. Takođe, tim Karijernog centra bi bio zadužen za organizaciju, održavanje reda i koordinaciju vezanu za intervjue na samom događaju. Studentima će ovaj događaj biti od velike važnosti, prvenstveno zbog mogućnosti sticanja bliskog kontakta sa poslodavcima iz njihove struke, a ovo može biti dobra prilika da se poslodavci povežu sa studentima i zbog potencijalnih prijava na dolazeći Program stručnog osposobljavanja.

Važno je istaći da kompanije koje prihvate poziv i uzmu učešća u Sajmu, neće imati nikakvih novčanih ili drugih obaveza, već će tog dana imati mogućnost odabira što boljih kandidata za pozicije u svojim kompanijama. Karijerni centar Univerziteta Crne Gore će obezbijediti brendirane pultove za svakog poslodavca posebno, kao i mjesto na kom će moći obaviti razgovore sa zainteresovanim kandidatima. Studentima mogu ponuditi praksu u svojim kompanijama (puno ili polovina radnog vremena, sve u zavisnosti od ponude poslodavca i dogovora sa kandidatom), a najboljima i stipendiranje.

Prvi Sajam će, u ovom semestru, obuhvatiti Tehničke fakultete (Arhitektonski fakultet, Biotehnički fakultet, Elektrotehnički, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet i Prirodno-matematički fakultet) sa jedne; kao i Fakultet političkih nauka, Pravni i Ekonomski fakultet, sa druge strane.

U tom smislu, želimo da Vas pozovemo da uzmete učešća u pomenutom Sajmu i da se shodno pomenutim oblastima i Vašim potrebama za kandidatima iz ovih struka i prijavite za učešće. Rok za prijavu poslodavaca je 15.10.2020. Prijave možete uputiti Karijernom centru Univerziteta Crne Gore (karijernicentar@ucg.ac.me). Događaj će se odvijati u holu Tehničkih fakulteta (za sve tehničke fakultete) i u holu Pravnog i Ekonomskog fakulteta (za Pravni, Ekonomski i Fakultet političkih nauka). Pored potvrde Vašeg učešća, Karijernom centru možete dostaviti i opis pozicija koje ste spremni da ponudite studentima za obavljanje prakse, kao i eventualne stipendije, što bi unaprijed privuklo kandidate da se prijave na intervju sa Vašom kompanijom. Međutim, Vaše učešće nije uslovljeno obaveznim obezbeđivanjem prakse ili ponudama stipendiranja, već to treba biti rezultat uspješnosti Sajma i pronalaska odgovarajućeg kandidata za obavljanje prakse u Vašoj kompaniji.

Ovaj Sajam će studentima i budućim diplomcima omogućiti sticanje praktičnih vještina kao neophodnih u savremenim uslovima poslovanja i pozicioniranju na tržištu rada, a privredi Crne Gore mogućnost učešća u obuci i usavršavanju budućih kadrova.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Karijerni centar Univerziteta Crne Gore (karijernicentar@ucg.ac.me / 067 404 291).