You are here

Poziv za učešće u programu Prilike (Opportunities)

01/06/2021

Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, u saradnji sa implementacionim partnerom ADP ZID, sprovodi program „Prilike“, koji ima za cilj da omogući adolescentima u Crnoj Gori učešće u praktičnoj obuci, kako bi  saznali više o tržištu rada, potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere, ali se i uspješno pripremili za prelazak iz školskih klupa u poslovni ambijent.

Pilot program Prilike je uspješno realizovan u 2016. godini, uz podršku 55 kompanija u Crnoj Gori koje su ugostile 700 učesnika programa. Navedeni pilot program je ukazao na važnost poslovne zajednice, odnosno kompanija u Crnoj Gori kao resursa za osnaživanje adolescenata u pogledu odabira karijere, pružajući im kontinuiranu podršku za učešće u ličnom ali i razvoju društva.

U novom ciklusu programa, u 2021. godini, predviđeno je da kompanije i organizacije civilnog društva pruže priliku da 500 polaznika učestvuju u praktičnoj obuci u poslovnom i civilnom sektoru u Crnoj Gori. Ujedno, kompanije i organizacije civilnog društva, dobiće priliku da upoznaju učesnike programa, saznaju više o njihovim kompetencijama, talentima i interesovanjima i podstaknu razmjenu ideja.

S tim u vezi, ADP-Zid će pružiti administrativnu podršku tokom čitavog procesa, od planiranja do organizacije i evaluacije bilo koje od dvije planirane aktivnosti za adolescente. Ujedno, predviđena je i organizacija inicijalnog treninga za kompanije i adolescente, prije početka praktične obuke ili job shadowing-a, o čemu biste dobili više informacija nakon prijave.

Planirano je da se prijavljivanje zainteresovanih omogući kroz javni poziv, kako bi imali mogućnost da iskažu interesovanje za preferirane biznis sektore i, shodno tome, zanimanja.

Ovaj Programu predstavlja i značajan doprinos poboljšanju položaja mladih ljudi, njihovom daljem razvoju, učešću na tržištu rada i u društvenim procesima, ali i opredijeljenost da budete inkluzivni i otvoreni za ideje i društveni razvoj oko 85.000 mladih u Crnoj Gori.

Stoga vas pozovamo da učestvujete u programu i pružite priliku zainteresovanim učesnicima Programa da u vašoj kompaniji učestvuju u job shadowing ili programu praktične obuke u trajanju od 2 dana do 2 nedjelje, u kontinuitetu a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta i interesovanja vaše cijenjene kompanije. Ujedno, Vaša kompanija se može opredijeliti da ugosti jednog/jednu ili više učesnika u različitim sektorima ili da pruži sveobuhvatno iskustvo tokom praktične obuke ili job-shadowinga.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u programu, možete se prijavite putem linka: Poziv za učešće u programu Prilike (Opportunities) (google.com).

Rok za prijavu je 15. jun.

Za sve dodatne informacije o programu „Prilike“ i vašem potencijalnom učešću možete kontaktirate putem e-maila predstavnice ADP ZID: Sandu Rakočević - sanda.rakocevic@gmail.com; Mirelu Kalamperović - voc@zid.org.me ili telefonom na 020/207 – 130 svakog ponedjeljka do petka od 8-16 časova, kao i kontakt osobu u kancelariji UNICEF-a u Crnoj Gori, Ivanu Bošković putem emaila iboskovic@unicef.org ili putem telefona +38263410208.