You are here

Prezentacija pilot projekta "Aktiviranje žena"

15/07/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, poziva Vas na prezentaciju pilot projekta „Aktiviranje žena“ u petak 23. jula 2021.godine sa početkom u 10 časova u  prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) i online.

Navedeni projekat realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u opštinama Podgorica i Bijelo Polje. Sprovođenje projekta podržano je od strane Globalnog fonda za održivi razvoj UN. Projektom je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena koje su tokom COVID 19 pandemije izgubile posao kroz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od 6 i 12 mjeseci.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a,  najkasnije do srijede 21.07.2021. godine.

S obzirom da je broj mjesta u prostorijama Privredne komore Crne Gore ograničen, molimo Vas da tokom procesa prijavljivanja odaberete opciju prisustva događaju (u sali ili online).

U slučaju da želite opciju prisustva u sali Privredne komore, a kapaciteti budu već popunjeni, prijava za tu opciju biće automatski zatvorena i imaćete samo opciju online praćenja događaja. Prilikom realizacije događaja primjenjivaće se mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.

Agenda prezentacije nalazi se u prilogu poziva, a telefon za dodatne informacije je: 020 230 494.

Fajlovi: