You are here

Prijava – obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

07/04/2021

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom koju organizuje Privredna Komora Crne Gore, održava se jednom godišnje uz saranju sa Ministarstvom finansija, Upravom carina i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom koju organizuje Privredna Komora Crne Gore, održava se jednom godišnje uz saranju sa Ministarstvom finansija, Upravom carina i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Predavači iz Uprave carina, Ministarstva finansija i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove drže nastavu za sljedeće ispite:

  1. Tatjana Vujisić, Uprava carina - Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava (30 časova)
  2. Dženana Tuzović, Uprava carina - Poznavanje robe i carinske tarife (30 časova)
  3. Stojanka Milošević, Uprava carina - Spoljnotrgovinski sistem i međunarodne carinske konvencije (10 časova)
  4. Jovica Petričević, Ministarstvo finansija - Osnove sistema poreskih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja (5 časova)
  5. Ljiljana Milić, Uprava za inspekcijske poslove - Osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (12 časova)

Obuka traje oko 2 mjeseca u terminima od 12:00 do 15:00 sati, odnosno 4 časa dnevno, 3 do 4 puta nedeljno, ukupno 87 časova.

Potrebno je da svi zainteresovani kandidati dostave popunjenu prijavu na e-mail adresu fvujovic@pkcg.org najkasnije do 4. maja, kako bi se ugovorili termini predavača.

Kontakt osoba: Filip Vujović

Tel: 067-214-794

Fajlovi: