You are here

Projekat Ready2Go - poziv za aplikante

13/02/2017

Evropska komisija (EK) i  Evropska agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) su pokrenule pilot projekat “Ready2GO” čiji je cilj da se podrže evropska MSP da se internacionalizuju i postanu aktivna na pet ciljanih tržišta trećih zemalja.

Projekat Evropske komisije koji je razvio međunarodni konzorcijum vođen od strane Promosa – Privredne komore Milana u saradnji sa Evropskom mrežom preduzeća, Ready2Go, je inovativni novi program u kojem će odabranim MSP biti obezbijeđeni neophodni alati za garantovani uspjeh u inostranstvu. 

Ifoa je partner koji podržava Promos i konzorcijum u implementaciji projekta.

Program se odnosi na mala i srednja preduzeća (MSP) koja se nalaze u zemljama članicama EU ili zemljama koje učestvuju u programu COSME (Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Island, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Turska).

Korisnici će imati mogućnosti da učestvuju u sljedećim aktivnostima:

  • Individualna obuka i program mentorstva po mjeri preduzeća sa ciljem razvijanja međunarodnog poslovnog plana;
  • Kolektivne obuke usmjerene na pet odabranih zemalja koje nijesu u EU;
  • Učešće u najviše dva od pet posredničkih B2B događaja u pet odabranih zemalja koje nijesu u EU, uključujući fazu povezivanja.

Konkretno, 80 korisničkih kompanija će:

  • učestvovati u trodnevnoj individualnoj obuci i programu mentorstva (koji će biti organizovan u prostorijama kompanije) u periodu između juna i avgusta 2017;
  • učestvovati u dvodnevnoj obuci koja će se održati u evropskim gradovima između jula i oktobra 2017;
  • napraviti nacrt biznis plana internacionalizacije uz podršku programa Ready2Go;
  • učestvovati u 2 događaja povezivanja preduzeća koji će se održati u periodu između novembra 2017. i jula 2018.

Učešće u aktivnostima je besplatno. Učesnici sami snose putne troškove, a obezbijeđena je djelimična nadoknada za putne troškove. Za dodatne informacije možete kontaktirati Veselina Dragićevića, sekretara Odbora MSP PKCG. tel: +382 67 238 532; e-mail:  vdragicevic@pkcg.org

Zaiteresovane kompanije mogu predati prijavu na www.b2match.eu/ready2go i to ne kasnije od 17. marta 2017. godine.

Za sve korisne informacije:

https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate
http://www.ifoa.it/news/ready2go-business-estero-delle-pmi
http://www.promos-milano.it/Iniziative/Progetti_Speciali/Ready2Go-Formazione-E-Incontri-Di-Business-AllEstero-Per-Le-PMI.kl

Running sport media | adidas Yeezy Boost 350