You are here

Regionalni projekat „Održivi razvoj turizma u jugoistočnoj evropi“ POZIV

20/02/2014

Projekat „Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Evropi“ dio je krovnog projekta „Jačanje regionalne saradnje i umrežavanja  u cilju promocije čistije proizvodnje, prenosa znanja i usvajanja efikasnijeg urpavljanja resursima u zemljama Jugoistočne Europe“ koji je pokrenula Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organisation - UNIDO) i čiji je pokrovitelj.  

Cilj projekta

 Cilj projekta je prepoznavanje prednosti poslovanja u skladu sa principima održivog turizma i društveno odgovornog poslovanja za sve zainteresovane strane. Ovo će se postići demonstracionim projektima i prikazivanjem rezultata postignutih primjenom najbolje prakse.

 Aktivnosti na projektu

 Aktivnosti na projektu podrazumijevaju obuke i praktičan rad sa zaposlenima. Predviđene su obuke u oblasti čistije proizvodnje i upravljanja zaštitiom životne sredine i društvene odgovornosti. Po završenoj obuci, učesnici će dobiti sertifikate. Praktičan rad predviđa procjenu poslovanja hotela u ovim oblastima i preporuke za postizanje održivog poslovanja.

 Koristi za hotele

- Procjena performansi životne sredine, društvene odgovornosti i produktivnosti (audit);
- Preporuke za poboljšanje performansi;
- Identifikacija oblasti u kojima ima problema sa zaštitom životne sredine i DOP;
- Odgovarajuća rješenja za identifikovane probleme;
- Obuka zaposlenih;
- Smanjenje troškova poslovanja;
- Promocija postignutih rezultata;
- Poboljšanje odnosa sa lokalnom zajednicom;

 

Fajlovi: