You are here

Sastanak: Saradnja Italije i Crne Gore za osnivanje pomorskog klastera - MaCCIM

15/02/2016
Saradnja Italije i Crne Gore za osnivanje pomorskog klastera - MaCCIM

Privredna komora Crne Gore u partnerstvu sa Privrednom komorom Trsta i konzorcijumom -Naval and Nautical Technological District italijanske regije Frugli Venezia Giulia (DITENAVE) počela sa implementacijom projekta ''Saradnja Italije i Crne Gore za osnivanje pomorskog klastera - MaCCIM''. 

Cilj projekta je da omogući transfer znanja i iskustava DITENAVE (Naval and Nautical Technological District) iz italijanske regije Frugli - Venezia - Giulia na druge regione u oblasti nautičkog i jahting sektora. Projektna ideja je u skladu sa osnovnim zahtjevima Centralno Evropske Inicijative iz oblasti jačanja i unaprerđivanja socijalne dimenzije i kohezije. Takođe, ova ideja je u skladu sa italijanskim programom  Know - how Exchange Programme (KEP) koji je usmjeren na inovacije u malim i srednjim preduzećima (SME) kao i udruživanje njihovih kapaciteta.

Projektna ideja je razvijena na osnovu potreba da se u Crnoj Gori uspostavi klaster u nautičkom i jahting sektoru. Određeni broj najboljih praksi bi trebao biti prenešen iz ove italijanske regije kod svih zainteresovanih crnogosrkih subjekata u nautici i jahtingu  vezano za inovacije, pristup tržištu, obuci zaposlenih, razvijanju istraživačkih kapaciteta kao i pristupu finansijama.

Prvi sastanak MaCCIM projekta će se organizovati 16. februra 2016. godine u 11h u prostorijama Privredne komore Crne Gore. Na sastanaku će predstavnici partnerskih institucija iz Italije prezentovati projekat kao i detaljan plan akitvnosti, način uključivanja i korist koju mogu očekivati  svi zainteresovani subjekati kroz njegovu implementaciju.

Adidas shoes | Nike