You are here

Savremeni trendovi u marketing menadžmentu

27/02/2019

Privredna komora Crne Gore, u četvrtak 7.3.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore sa početkom u 10:00 sati, na temu: Savremeni trendovi u marketing menadžmentu.

Seminar je namijenjen menadžerima različitih nivoa, posebno marketing menadžerima, koji treba da kreiraju viziju, ali i donosiocima  operativnih odluka u  kompanijama, sa ciljem povećanja efektivnosi i efikasnosti.

Savremene promjene u okruženju, posebno na tržištu zahtijevaju od vlasnika i menadžera, ne samo  njihovo „praćenje“, već i kreiranje, tako da se poslovni uspjeh mjeri brojem inovacija u upravljanju, posebno u marketing mendžmentu. Praksa u uslovima krize je pokazala da su posebno uspješna preduzeća, koja pored smanjenja troškova, posebnu pažnju poklanjaju integralnim inovacijama.

Ovaj seminar treba da učesnicima prezentuje informacije i preporuke za savremeno marketing odlučivanje, kao rezultat strategijskog i operativnog mendažmenta. Istovremeno, učesnici će moći da dobiju savjete i preporuke za konkretne probleme njihovih kompanija u pogledu marketing istraživanja, kao podloge za efikasan marketing menadžement.

Molimo Vas da u cilju uspješne realizacije događaja, odredite polaznike iz vašeg preduzeća. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da što prije prijavite učešće Vaših predstavnika na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do utorka 5.3.2019.godine, popunjavanjem prijave.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

 

Fajlovi: