You are here

Seminar: Faktori uspjeha zaposlenih - PRIJAVA

02/12/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 10.12.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Faktori uspjeha zaposlenih.

Trening je namijenjen svakom pojedincu, menadžerima, direktorima, vlasnicima kompanija, svim učesnicima različitih timova koji žele da postižu izuzetne rezultate, da pravilno definišu ciljeve, odrede prioritete, ostvare sve svoje potencijale.

U savremenom poslovnom svijetu, uspješne organizacije na svoje zaposlene gledaju kao na jedan od glavnih razvojnih faktora i primarni resurs uspjeha organizacije. Motivacija, zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih predstavljaju jedan od glavnih faktora uspjeha i osnov savremenih organizacija. Naglasak se stavlja na aktivno i adekvatno upravljanje njihovim potencijalima, a u kontekstu unaprijeđenja korišćenja ljudskog faktora. Pri tome se posebno insistira na zadovoljstvu poslom, kao značajnom pokazatelju motivacije zaposlenih, čime se postiže i veća posvećenost zaposlenih svome poslu, a iz čega proističe zdravo radno okruženje, efikasno i efektivno obavljen posao, zadovoljan radnik i naravno lojalnost koja predstavlja zbir navedenih faktora uspješne organizacije. Zadovoljstvo poslom i unutrašnja motivacija predstavljaju i ključni uslov postizanja ciljeva kvaliteta i put ka poslovnoj izvrsnosti.

Na ovom treningu dobićete efikasne alate za osvješćivanje svojih unutrašnjih pokretača. Dobićete konkretne alate kako da na najbolji način iskoristite svoje potencijale i postignete željeni uspjeh. Akcenat je na pristupu razvoju usmjerenom ka rješenju. Stvaramo preduslove za napredovanje, kako pojedinaca, tako i kompanija.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi, najkasnije do petka 6.12.2019. godine, popunjavanjem prijave na LINK-u. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Running Sneakers Store | Nike Air Max

Fajlovi: