You are here

SEMINAR Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja i PDV aspekt prekograničnih transakcija PRIJAVA

15/01/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom BDO Srbija, organizuje 22. januara 2019. godine (utorak), sa početkom u 10:00 sati, u svojim u prostorijama (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), stručni seminar na temu:
„Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja i PDV aspekt prekograničnih transakcija”

Cilj organizovanja seminara je da se u svijetlu velikih poreskih promjena koje se odigravaju kako na globalnom tako i na lokalnom nivou kroz zajednički rad prisutnih i predavača razmotre ključni aspekti međunarodnog oporezivanja i na koji način oni utiču na lokalno poslovanje, kao i definisanje problema koji se javljaju u praksi i metoda za prevazilaženje istih.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

Molimo Vas da u cilju uspješne realizacije događaja odredite polaznike iz Vašeg preduzeća, odnosno organizacije. Broj učesnika na seminaru je ograničen. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Prijave najkasnije do ponedeljka, 21. januara 2019. godine.
Telefon za informacije je: 020 230 605. 

Fajlovi: