You are here

Seminar “Jedinstvena kontaktna tačka i Direktiva o uslugama: Benefiti za biznis“

22/10/2015

Seminar “Jedinstvena kontaktna tačka i Direktiva o uslugama: Benefiti za biznis“ održaće se u Privrednoj komori Crne Gore, 28.oktobra 2015. godine u 10:00 h.

Seminar organizuju Ministarstvo ekonomije, Privredna komora i ALA GIZ Projekat (“Aproksimacija zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije”), kofinansiran od strane Evropske unije i koji implementira GIZ.

Direktiva o uslugama ima cilj da:

      * omogući slobodu osnivanja pružaocima usluga u drugim državama članicama

      * omogući slobodu pružanju usluga bez osnivanja (prekogranično pružanje usluga) između država članica

      * proširi mogućnost izbora koji se nudi primaocima/korisnicima usluga

      * poboljša kvalitet usluga i za potrošače i za firme koje koriste ove usluge.

Crna Gora je u obavezi da donese Zakon o uslugama, kojim je i predviđeno osnivanje Jedinstvene kontaktne tačke. Postojeće EU kontaktne tačke (points of single contacts/ PSC) su alati jedinstvenog tržišta koje je razvila evropska komisija za efikasniju ekonomsku integraciju država članica. To su specijalizovane i besplatne usluge na mreži, portali koji preduzetnicima i privrednim društvima (posebno izvoznicima) u svim državama članicama eu osiguravaju podršku, pomoć, brz i jednostavan pristup pouzdanim informacijama po određenim područjima (kako jednostavnije i brže početi poslovanje u EU,informacije o EU propisima, pomoć pri razvoju nove tehnologije, pomoć u potrazi za poslovnim partnerom, informacije o mogućnostima finansiranja preduzetničkih projekata sredstvima EU i mnoge druge).

Dostupnost informacija o pravima i mogućnostima za obavljanje djelatnosti na zajedničkom unutrašnjem tržištu unije pomaže pravnim i fizičkim licima da bolje iskoriste prednosti tog tržišta,

Cilj seminara je upoznavanje biznis sektora sa benefitima implementacije Direktive o uslugama u Crnoj Gori, a naročito sa benefitima uspostavljanja jedinstvene kontaktne tačke (PSC). U tom cilju će učesnicima biti prezentirana komparativna iskustva iz država članica EU, kao i on-line prezentacija korišćenja jedinstvene kontaktne tačke. Takođe će se tokom seminara objasniti na koji način PSC pojednostavljuje procedure i eliminišu biznis barijere kod osnivanja i međugraničnom pružanju usluga. Posebna pažnja će biti posvećena budućem Zakonu o uslugama.

Štampani materijali će biti obezbijeđeni za sve učesnike.

 

bridgemedia | New Balance 327 WOMENS Munsell White/Moonbeam , Stationgallery