You are here

Seminar - Liderske vještine - lider se stvara PRIJAVA

03/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u utorak, 11.2.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Liderske vještine - lider se stvara“.

„Liderstvo je staro koliko i zemlja. Jedino se stilovi mijenjaju da bi se prilagodili okolnostima.“ Tokom seminara učesnici će biti u prilici da sagledaju upravo razvoj i proces lidera u različitim okolnostima. Imaće priliku da shvate da se i lider stvara, koje su to liderske navike, koje vještine je poželjno da razvija lider kako bi unaprijedio sebe. Takođe, važno je osvijestiti ko je lider novog doba. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa osvijestili koliko je moguće naučiti da se prilagođavamo okolnostima i da je moguće procesno razvijati i stvarati lidera u nama samima.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do utorka 07.02.2020. godine

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Sports brands | Nike, adidas, Converse & More

Fajlovi: