You are here

Seminar: Određivanje ciljeva u funkciji unaprijeđenja poslovanja PRIJAVA

03/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 11.3.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Određivanje ciljeva u funkciji unaprijeđenja poslovanja“.

„Vizija je umijeće koje nam omogućava da vidimo nevidljivo.“ U današnjem dinamičnom poslovanju jako je važno definisati ciljeve, na pravilan način ih postaviti. Učesnici će imati priliku da nauče kako se definišu ciljevi, na koji način se prate ciljevi. Takođe, biće u prilici i da osvijeste šta ih pokreće i kako reagovati kada se ciljevi ne ostvaruju. Vještina razvoja vizije je od ključnog značaja, tako da će učesnici imati priliku da kroz primjere iz prakse stvaraju i motivišu sebe na kreiranje vizije. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa zaista imali alat u rukama koji dalje razvija  njihov put.

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 9.3.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

trace affiliate link | Air Jordan 1 Low White Black 553560-103 For Sale – Fitforhealth

Fajlovi: