You are here

Sjednica Odbora udruženja špeditera

30/06/2020

V sjednica Odbora udruženja špeditera, održati u utorak 30. juna 2020. godine u Privrednoj komori Crne Gore, sa početkom u 13:00h. 

Na dnevnom redu su:

  • Zakon o radu
  • Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova
  • Poslovni ambijent: Uslovi poslovanja na graničnim prelazima; Modernizacija sistema Uprave carina u realizaciji špediterskih poslova