You are here

Slovačka kooperaciona berza

30/09/2021

Ambasada Slovačke Republike u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore poziva sve zainteresovane kompanije da prisustvuju onlajn međunarodnom događaju Slovačka kooperaciona berza, koju organizuje Slovačka agencija za razvoj investicija i trgovine – SARIO, koji će biti održan 21. oktobra 2021. godine.

Ovogodišnja tema Slovačke kooperacione berze Bratislava 2021 je moderna industrija i digitalna podrška inovacijama. Registrovani učesnici dobiće informacije vezane za podršku izvoza i poslovnih mogućnosti , investiranja i razvoja trgovinskih aktivnosti u Slovačkoj ali i u inostranstvu.

Bitan dio događaja predstavljaju i bilateralni sastanci uz međunarodno učesće, u okviru kojih registrovane kompanije mogu, osim kompanija iz ključnih oblasti, uspostaviti kontakte i sa predstavnicima univerziteta i naučnih centara, koji će predstaviti svoje konkretne projekte.

Učesnicima će biti ponuđene konsultacije i stručni savjeti zaposlenih u agenciji SARIO i drugih partnera ovog događaja, cjelodnevne prezentacije univerzitetskih projekata, projekata istraživačkih instituta i studenata, kao i prezentacija interesantnih projekata i prototipa inovativnih firmi.

Detaljnije informacije o događaju dostupne su na web stranici organizatora - agencije SARIO: https://www.sario.sk/en/events-projects/slovak-matchmaking-fair-2021-online-0

Registracija je otvorena do 6.oktobra 2021.godine. Sve dodatne informacije možete dobiti na mail : matchmaking@sario.sk ili u Privrednoj komori na mail : jadzic@pkcg.org