You are here

Uticaj članstva u NATO na razvoj privrede - Okrugli sto

14/06/2013
Uticaj članstva u NATO na razvoj privrede

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ambasadom Republike Slovačke u Podgorici organizuje okrugli sto na temu: Crna Gora na putu evroatlanskih integracija - Uticaj članstva u NATO na razvoj privrede

Okrugli sto će se održati u ponedjeljak 17. juna 2013. godine u Sali I Privredne komore,  sa početkom u 14,00 časova.

Ulazak u NATO i Evropsku uniju će uticati na sve oblasti života, a prije svega na privredu. Iskustva Slovačke i drugih novih članica potvrđuju da je ulazak u NATO bio snažan signal za strane investitore, da je zemlja stabilna i sigurna, i da se u njoj primjenjuju isti standardi kao i u ostalim NATO članicama.

Cilj ovog okruglog stola je da se, uz razmjenu iskustava i mišljenja, razmotre mogućnosti ulaska u NATO za razvoj crnogorske privrede i društva u cjelini.

Molimo da potvrdite Vaše učešće najkasnije do petka 14. juna do 12h putem e-maila vblecic@pkcg.org  ili fax-a 020 230-493.