You are here

Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost

17/06/2013
Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost

Obavještavamo vas da je Ministarstvo nauke u okviru projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost" (INVO), koji je finansiran iz sredstava kredita Svjetske banke, a u okviru komponente "Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje", pokrenulo program uspostavljanja prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori. Program je usmjeren na jačanje izuzetnih istraživačkih timova, internacionalizaciju istraživanja, povezivanje istraživanja i privrede, kao i komercijalizaciju istraživanja.

Osnivanjem Centra izvrsnosti, Ministarstvo nauke unapređuje kvalitet i relevantnost naučnih istraživanja i nadgrađuje crnogorsku naučnu i tehnološku infrastrukturu u oblastima u kojima je naučni i ekonomski potencijal procijenjen kao najveći, u skladu sa nacionalnim prioritetima u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti. Ukupan iznos finansiranja Centra izvrsnosti od strane Ministarstva nauke, u vidu granta, iznosiće do 3.704.000 €, za period od tri godine. Centar uspješnosti će biti izabran kroz transparentan proces, na osnovu konkursa i evaluacije prijava od strane međunarodnih eksperata i biće model za buduće centre, s obzirom da je riječ o novom instrumentu razvoja naučnoistraživačkog sistema u Crnoj Gori. Sa tim u vezi, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na prezentaciju programa uspostavljanja prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori, jer je riječ o projektu u kome možete biti partneri zajedno sa naučnoistraživačkim ustanovama, te konkurisati za navedeni grant.

Prezentacija će se održati u srijedu, 19. juna 2013. godine, u Hotelu Ramada (sala Lesendro), sa početkom u 10.00 sati.

Prisustvo privrednika smatramo dragocjenim i nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu.

Running sports | Trending

Fajlovi: