You are here

Zavod za metrologiju Crne Gore

Ustanova
Podgorica Kralja Nikole 2

Zavod za metrologiju stara se o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori, ostvaruje, čuva, održava i usavršava državne etalone; obezbjeđuje metrološku sljedivost; organizuje djelatnost kalibracije; vrši ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima, sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda; daje stručno mišljenje za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije; vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala; određuje znak proizvođača i znak uvoznika predmeta od dragocjenih metala; vodi evidenciju znakova proizvođača/uvoznika; predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama kao i organizacijama u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala; uspostavlja saradnju u oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala; sprovodi metrološko-inspekcijski nadzor; sprovodi inspekcijski nadzor u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala; odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala; priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala; obezbjeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo; obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala u skladu sa Zakonom o metrologiji („Sl. list CG”, br. 79/08) i Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala („Sl. list CG”, br. 40/10).

jordan release date | FASHION NEWS

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: + 382 20 601 360
Fax: +382 20 634 651