You are here

Završna konferencija projekta HISTEK

28/06/2021

Završna konferencija projekta HISTEK biće održana 29. juna o.g. on-line putem.

Projekat HISTEK (High specialized techiciansin KETs – visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije) implementiran je i finansiran kroz Program prekogranične saradnje Interreg Italija – Albanija – Crna Gora. Za cilj je imao povećanje kompetitivnosti malih i srednjih preduzeća kroz proces internacionalizacije i inovacija, i to kreiranjem prekograničnog klastera koji će sačinjavati mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i javne ustanove. Zbog velikih razlika između obrazovnih kvalifikacija i zahtjeva tržišta rada, javlja se potreba za usklađivanjem ova dva polja, kako bi se omogućio lakši prelaz iz svijeta obrazovanja u svijet rada, a sve u cilju smanjenja nezapslenosti i jačanja ekonomija.

Agenda i propratne onformacije su u prilogu.