You are here

Sajmovi u Turskoj u 2020. godini

17/01/2020
Sajmovi u Turskoj u 2019. godini

Ministarstvo trgovine Republike Turske, u cilju pospješivanja izvoza turskih proizvoda kao i razvijanja novih tržišta tradicionalno u okviru planiranih sajmova organizuje “Programe odbora kupaca“ uz učešće velikog broja kompanija iz inostranstva kojima se pritom omogućava besplatan hotelski smještaj.

U okviru Programa odbora kupaca, posjetioci iz inostranstva su uglavnom predstavnici poslovnih kompanija a ponekad su to i predstavnici institucija / organizacija koje su uključene u program.

Lista svih Programa odbora kupaca u okviru sajmova planiranih za 2020. godinu je dostupna na engleskom jeziku na portalu Ministarstva trgovine Republike Turske na adresi

https://www.trade.gov.tr/trade-fairs-and-buyers-mission.

Takođe, ažurirana lista sajmova za koje će biti organizovan Program odbora kupaca u februaru i martu 2020. godine nalazi se u prilogu.

Program odbora kupaca uključuje troškove smještaja sa doručkom, bilateralne susrete sa turskim firmama kao i obilazak relevantnog sajma dok su putni troškovi u režiji učesnika.

Sve firme koje su zainteresovane za učešće na nekom od navedenih sajmova mogu poslati detaljno popunjeni aplikacioni formular (primjer se nalazi u prilogu) na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici podgorica@ticaret.gov.tr ili putem faksa na broj: 020/648 149 najkasnije do datuma naznačenog u tabeli, nakon čega će u roku od par dana firme biti obaviještene da li je njihova aplikacija za učešće na Programu odobrena ili ne.

Napomena:

Prijave za Programe odbora kupaca moraju biti podnesene prije isteka datuma predviđenog za prijave.

Svoje učešće na sajmu i programu odbora kupaca iz jedne firme može imati maksimum jedna osoba.

Zainteresovane firme koje su podnosioci aplikacija mogu kupiti svoje avionske karte tek nakon obavještenja od strane Kancelarije za trgovinske odnose Ambasade Republike Turske u Podgorici da im je aplikacija odobrena.