You are here

Besplatno PCR testiranje za turističke poslenike

04/06/2021

U susret turističkoj sezoni  Ministarstvo zdravlja je preuzelo niz aktivnosti  kako bi ugostiteljima i ostalim turističkim poslenicima  omogućili lakše poslovanje i djelovanje u uslovima pandemije. Pored ostalog, turistima iz svih krajeva Evrope i šire omogućena  je izrada besplatnih PCR testova koje su obavezni uraditi prije povratka u svoju zemlju, a nakon boravka u Crnoj Gori.

Takođe, Ministarstvo zdravlja je obezbijedilo izradu besplatnih PCR testova kod Instituta za javno zdravlje  i obrazovali timove za izradu PCR testova na način da svaki primorski grad ima po tri tima, a gradovi u sjevernom dijelu Crne Gore po dva. Tabelu sa timovima domova zdravlja po opštinama dostavljamo u prilogu.

S tim u vezi, a radi lakše komunikacije, kao i zbog izbjegavanja zloupotreba postupaka i procedura, potrebno je da se obratite lokalnim turističkim organizacijama  na teritoriji opštine u kojoj poslujete, i za za svaki hotel dostavite spisak lica - kontakt osoba i njihovih zamjenika sa brojevima telefona i e-mail adresom za saradnju na izradi PCR testa. Nakon objedinjavanja spiska na državnom nivou isti će biti dostavljen Ministarstvu zdravlja. Traženi spisak je potrebno dostaviti lokalnim turističkim organizacijama do ponedjeljka 7. juna tekuće godine do kraja radnog vremena. Tabelu sa kontaktima lokalnih turističkih organizacija dostavljamo u prilogu.

Za registrovani privatni smještaj kontakt osoba i njen zamjenik će biti iz lokalne turističke organizacije jer će ovaj dio procesa biti koordinisan od strane lokalne turističke organizacije, Shodno navedenom, pružaoci usluga u domaćinstvu (privatnom smještaju) u slučaju potrebe se trebaju obratiti LTO.

Podsjećamo, da je  testiranje potrebno najaviti od 48h do 72h prije samog testiranja.