You are here

Glavni grad i Komora partneri na projektu promocije i korišćenja otvorenih podataka

04/10/2021

Zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović sastao se danas sa predstavnicima Privredne komore Crne Gore, povodom saradnje na polju promocije i korišćenja otvorenih podataka kojima raspolažu Grad i preduzeća čiji je on osnivač, a koji će doprinijeti unapređenju struktuiranja javnih podataka, te njihovoj upotrebi u služba građana I privrede.

Zamjenik Vešović je tom prilikom, podsjetio na dosadašnju uspješnu saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta, te iskazao zadovoljstvo što će se ona nastaviti. Vešović je kazao da su otvoreni podaci sa kojim raspolaže Glavni grad važan resurs i da se nizom aktivnosti taj potencijal može iskoristiti na pravi način, što je praksa brojnih evropskih zemalja.

Vršilac dužnosti Predsjednice Privredne komore Crne Gore Nina Drakić istakla je da je uvjerena da će se objavljivanjem informacija u formi otvorenih podataka i upotrebom istih kroz brojne aplikacije koje mogu biti kreirane doprinijeti uvećavanju njihove vrijednosti, budući da na bazi toga mogu biti unaprijeđeni mnogi procesi.

Na sastanku je ocijenjeno da će se struktuiranjem otvorenih podataka povećati transparentnost rada gradske uprave, kao i da će se unaprijediti komunikacija sa građanima.
Glavni grad i Privredna komora Crne Gore su partneri koji će nastaviti da kontinuirano rade na unapređenju poslovnog ambijenta i privrednih aktivnosti, a sve sa ciljem daljeg dinamičnog razvoja Podgorice.