You are here

Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

22/10/2020

Privredna komora i Poreska uprava organizovali su 22. oktobra 2020. godine okrugli sto na temu “Implemantacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga”.

Riječ je o još jednom u nizu događaja kojim se doprinosi fiskalnoj reformi u Crnoj Gori, projektu koji se realizuje uz podršku Svjetske banke.

Skupom je moderirao savjetnik predsjednika Komore Mitar Bajčeta, a u radu su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija Darko Čabarkapa i Bojana Bajić, Poreske uprave Dejan Abazović, Robert Rajković i Ivan Bajić, te privrednici. Više od 250 učesnika pratilo je skup preko online platforme Zoom, dok je u Privrednoj komori okrugli sto organizovan u skladu sa mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

Bajčeta je informisao učesnike da je, kao rezultat prethodnog sastanka na istu temu, Privredna komora uputila inicijativu Vladi Crne Gore u pravcu odlaganja i fazne primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Predstavnici kompanija su zatražili da se sagleda mogućnost odlaganja primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koja je predviđena od 1. januara 2021. godine, kao i njegova fazna implementacija. Oni su iskazali podršku novoj regulativi, ocijenivši da će znatno doprinijeti rastu fiskalnih prihoda i borbi protiv sive ekonomije, ali i istakli da proces njene implementacije dodatno usložnjava situacija izazvana pandemijom COVID - 19. 

Ukazano je da su funkcionalna i tehnička specifikacija za projekat elektronske fiskalizacije objavljene 8. septembra 2020. godine, zbog čega kompanije, posebno one sa sjedištem u inostranstvu, nijesu u mogućnosti da prilagode svoje sisteme navedenim zahtjevima do početka primjene.

Privrednici se zalažu da za promet u maloprodaji implementacija Zakona otpočne 1. aprila, a za veleprodaju, gdje se izdaju tzv. bezgotovinski računi, 1. oktobra naredne godine. Period do početka primjene potrebno je iskoristiti da se što više poslovnih subjekata uključi u testiranje fiskalnih servisa.    

S obzirom na to da je pandemija naročito negativno uticala na poslovanje mikro, malih i srednjih preduzeća, a da uvođenje fiskalizacije za njih predstavljaju značajno finansijsko opterećenje, apelovano je na Vladu da subvencionira dio njihovih troškova u ovom procesu. 

Predstavnici Poreske uprave su tokom sastanka prezentovali informaciju o primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Zakon je usvojen u avgustu 2019, a izmijenjen krajem te godine kako bi njegova primjena odložila za 1. januar 2021. godine. Oni su istakli da će sa njihove strane sve biti spremno da primjena otpočne navedenog datuma, ali i izrazili razumijevanje za zahtjeve privrede. Testiranje fiskalnih servisa počelo je 20. oktobra, a testno okruzenje bice dostupno do samog pocetka produkcije sistema-1.1.2021. godine, ali i nakon toga, kada ce biti paralelno dostupno i produkciono i testno okruzenje, za sve obveznike koji budu imali potrebu testiranja novih verzija softvera.

Tokom okruglog stola razmotrene su brojne nedoumice privrednika koje se odnose na primjenu zakonskih rješenja u praksi. Između ostalog, ukazano je da brojnim crnogorskim kompanijama softverske usluge pružaju inostrani provajderi koji, prema Zakonu, treba da se registruju u našoj zemlji. Objašnjeno je da kreatori i održavaoci softverskih rješenja mogu da to učine kao privredno društvo, partner domaćem preduzeću ili da prenesu klijentu vlasničko pravo nad softverom. Predstavnici nadležnih apelovali su da se za ovaj posao u što većoj mjeri angažuju crnogorske IT kompanije, naročito ističući da su one kreirale veoma kvalitetan sistem elektronske uprave. Bilo je dilema oko periodičnog i sumarnog računa, kakva je razlika u odnosu na pojedinačne u fiskalnom smislu i šta oni treba da sadrže. Odgovoreno je da se pojedinačni računi fiskalizuju, a da sumarni omogućava veću preglednost i informativnog je karaktera. Izvoznici su upitali da li je potrebno da i oni budu obveznici ovakve fiskalizacije s obzirom na to da je njihov PDV po stopi nula odsto. Odgovoreno je pozitivno jer se fiskalizacijom doprinosi evidenciji izvoznih poslova bez obzira na to što je nulta stopa PDV-a. Kada je riječ o defiskalizaciji kasa koje se sada upotrebljavaju, ukazano je da je potrebno da se taj proces okonča u roku 90 dana od početka primjene Zakona. Najavljeno je da će taj proces dodatno definisati uredba čije je donošenje u planu. Neophodna je komunikacija vlasnika kasa sa distributerima da bi se uvidjele mogućnosti korišćenja ovih aparata kao fiskalnih printera uz manju hardversku nadogradnju. Hotelijere je interesovalo da li se dnevno mora raditi fiskalizacija smještaja, na šta je odgovoreno da se to čini na kraju boravka gosta uz napomenu da se sve usluge tokom tog perioda fakturišu kada se izvrše.

Sva pitanja koja su postavljena tokom skupa, u sali ili preko Zooma, biće proslijeđena nadležnim državnim organima. Zainteresovani odgovore na brojne nedoumice već mogu dobiti na sajtu poreskauprava.gov.me.

Na sastanku je zaključeno da je u interesu svih da se što prije stvore uslovi za otpočinjanje kvalitetne implementacije Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Privredna komora će nastaviti intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom u cilju stvaranja još povoljnijeg fiskalnog ambijenta i smanjenja sive ekonomije.

Fazno primjenjivati Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Edukativni video prilog na temu: Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Authentic Sneakers | Nike News