You are here

Instrukcije Uprave carina povodom aktuelne situacije izazvane COVID-19

18/03/2020

18.03.2020.

Instrukcija za sprovođenje naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa od 13. i 15. 03.2020. godine i preporuka Ministarstva zdravlja

1. Organizacija rada na graničnim prelazima: Dobrakovo, Debeli Brijeg, Božaj i Ilino Brdo

1.1.    Radi obezbjeđenja primarnog cilja zaštite zdravlja lica koja učestvuju u međunarodnom prometu roba, redovnog snabdijevanja tržišta i nesmetanog protoka pošiljki hrane i hrane za životinje, kao i sredstava za higijenu, sredstava za dezinfekciju i lične zaštitne opreme, uspostavlja se privremeni režim sprovođenja propisanih uvoznih carinskih i inspekcijskih postupaka za stavljanje u slobodan promet na graničnim prelazima.

1.2.    Postupak za stavljanje u slobodan promet roba iz tačke 1.1 ove instrukcije sprovodi se na sljedećim graničnim carinskim ispostavama odnosno graničnim inspekcijskim mjestima: Dobrakovo, Debeli Brijeg, Božaj i Ilino Brdo ako su ispunjeni propisani uslovi u skladu sa zakonom i analizom rizika.

1.3.    Pored veterinarskih i fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima, pregled pošiljki hrane i hrane za životinje iz uvoza vrše i inspektori za hranu, a pregled sredstava za higijenu, sredstava za dezinfekciju i lične zaštitne opreme, sanitarni inspektori.

1.4.    Lica odgovorna za pošiljke hrane koja podliježe pregledu inspektora za hranu, kao i za pošiljke sredstava za higijenu, sredstava za dezinfekciju i lične zaštitne opreme koji podliježu pregledu sanitarnih inspektora, podnose zahtjev za pregled na graničnim prelazima u prostorijama Uprave carina na navedenim graničnim prelazima gdje su obezbijeđeni uslovi za rad sanitarnih inspektora i inspektora za hranu.

1.5.    Lica odgovorna za pošiljku (špediteri) podnose zahtjev sa dokumentacijom prvenstevno mailom ili faksom, a ako nije moguće, preko šaltera ili sandučeta za poštu na graničnim prelazu.

1.6.    Carinski službenici, sanitarni inspektori, inspektori za hranu dužni su da kontakte sa strankama svedu na najmanju moguću mjeru: dokumenta primati i izdavati preko šaltera ili sandučeta za poštu, putem maila ili faksa, gdje god je to moguće uz poštovanje svih preporuka Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

1.7.    Pri vršenju pregleda dokumantacije, identifikacijskog i fizičkog pregleda pošiljki inspektori su dužni da koriste zaštitnu opremu.

1.8.    Uprava policije – granična policija će pružiti asistenciju kako bi prevozna sredstva sa robom iz tačke 1.1 ove instrukcije imale prioritet u sprovođenju carinskih procedura.

1.9.    Na graničnim prelazima iz tačke 1.2, za robe iz tačke 1.1, obezbjediće se uvozno carinjenje svakog dana u vremenu od 7 do 22h, a pregledi inspektora u skladu sa najavama pošiljki.

1.10.  Ova instrukcija je privremenog karaktera, stupa na snagu od 18.03.2020.godine i ostaje na snazi do opoziva.

12.03.2020.

Otvorena linija Uprave carina povodom aktuelne situacije izazvane COVID-19

Povodom aktuelne situacije izazvane koronavirusom COVID-19, Uprava carina je preduzela određene mjere kako bi se problemi i pitanja iz njene nadležnosti rješavali u najkraćem vremenskom roku.

Uprava carina je u stalnom kontaktu sa predstavnicima Vlade Crne Gore i nadležnim ministarstvima i institucijama, kako bi obezbijedila ažurne informacije koje mogu biti od uticaja na postupanje na graničnim prelazima i na spoljnotrgovinski promet roba.

Uspostavljen je model svakodnevne komunikacije sa graničnim carinskim ispostavama koje o svim dešavanjima izvještavaju Upravu carina, kako bi se prevazišli eventualni problemi i nedoumice u postupanjima, a sve u cilju smanjenja negativnog uticaja korona virusa na poslovanje privrednog sektora.

Za pitanja privrede o svim ključnim problemima i najnovijim dešavanjima i preporukama, omogućeno je korišćenje kontakta dežurnog Operativnog centra Uprave carina, koji je dostupan na broju 0800 81333 (telefon OTVORENE CARINSKE LINIJE), u vremenskom periodu od 07-22h.

url clone | Air Jordan 1 Mid - Collection - Sb-roscoff