You are here

Instrumenti pretpristupne podrške za komunalnu infrastrukturu

15/05/2019

Odbor udruženja komunalne privrede Privredne komore Crne Gore na sjednici 15. maja 2019. usvojio je Izvještaj o radu za 2018 i Program rada za tekuću godinu. Razmotreno je korišćenje instrumenta pretpristupne podrške u oblasti komunalne infrastrukture.

Sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Odbora Mladen Lučić, a u radu su, pored privrednika, učestvovali potpredsjednik Komore Danilo Gvozdenović i šef Kancelarije nacionalnog IPA koordinatora Bojan Vujović.

Program rada za 2019. predstavila je sekretarka Odbora Marija Milačić. Privrednici su ocijenili da u fokusu Odbora treba da bude kandidovanje rješenja u interesu privrede koja bi bila uključena u tekstove novih Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o vodnim uslugama. Smatraju da je neophodno se znanje i iskustvo članova ovog odbora, kao i Udruženja vodovoda iskoriste kako bi se dobila održiva regulativa za ove oblasti. Pošto Odbor udruženja komunalne privede ima dva predstavnika u radnoj grupi za izradu ovih propisa, predloženo je da se Odbor, nakon svake njene sjednice redovno informiše kako bi mogli pravovremeno, sugestijama uticalo na donošenje najboljih rješenja. Takođe, članovi Odbora smatraju da je potrebno da ojačaju kontakte sa kolegama iz privrednih komora u okruženju, razmijene iskustva i upoznaju se sa tehnologijama i praksom koje koriste njihova komunalna preduzeća.

Bojan Vujović je govorio o nacionalnim IPA kao i programima regionalne i teritorijalne saradnje, te Zapadnonalkanskom investicionom okviru.

Evropska komisija je kroz IPA II, za period od 2014. do 2020. opredijelila 279,1 milion eura nacionalne alokacije za programe iz: demokratije i upravljanja; vladavine prava i temeljnih prava; životne sredine, klimatskih akcija i energetike; saobraćaja; konkurentnosti, inovacija, poljoprivrede i ruralnog razvoja; obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike te regionalne i teritorijalea saradnje.

Programom IPA 2014 opredijeljeno je 0,93 miliona eura za jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori, te 1,9 miliona eura za primjenu Okvirne direktive o vodama. Program IPA 2016 obuhvata izgradnju kapaciteta i aktivnosti vezane za usklađivanje pravne tekovine EU u okviru sektora Životna sredina i klimatska akcija (16 miliona eura), dok se u 2019. program IPA odnosi na podršku jačanju infrastrukture i aktivnostima vezanim za usklađivanje zakonodavstva u oblasti životne sredine (vrijednost 14,5 miliona eura).

Crna Gora učestvuje u devet programa prekogranične i transnacionalne saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 (IPA II). Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta svih programa. Postoje mogućnosti za manje projekte u oblasti komunalne infrastrukture – umrežavanje i nabavka opreme u manjem obimu. Prekogranični program sa Albanijom traje do 27. maja, a trilateralni sa tom zemljom i Italijom do 2. juna. Do kraja maja biće objavljen poziv za za ADRION, a tokom ljeta za program saradnje sa Srbijom.

Zapadnobalkanski investicioni okvir je od 2009. jedistvena platforma za kombinovanje bespovratnih sredstava EU i kreditnih zaduženja. Prvenstveno je usmjeren na pripremu i finansiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine, saobraćaja, energetike, socijalnog sektora, razvoja privatnog sektora. Evropska komisija odobrava bespovratna sredstva za finansiranje izrade projektne dokumentacije i obezbjeđivanje tehničkih preduslova za početak sprovođenja projekata. Uspješno završen 21 poziv za dostavljanje projekata.

Crnoj Gori je u okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira dodijeljeno preko 170 miliona eura, a među finansiranim projektima su izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici (sa glavnom kanalizacionom mrežom), vrijedan 51 milion eura i Bijelom Polju i (I faza) od 6,7 miliona eura, kao i infrastrukture za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Bokokotorskom zalivu, faza I, vrijedna 25,02 miliona eura.

Sneakers Store | Jordan Shoes Sale UK