You are here

Intenzivirati podršku MSP

01/12/2020

Odbor udruženja malih i srednjih preduzeća Privredne komore Crne Gore, na online sjednici 1. decembra 2020. godine, razmotrio je Program za unapređenje konkurentnosti privrede, izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, informaciju o poslovanju MSP u uslovima pandemije izazvane korona virusom, te Program rada Odbora za 2021.godinu.

Sjednicu je vodio Boris Kovačević iz Hemomonta, a u radu su pored članova učestvovali Ivana Zečević, predstavnica Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije, sekretar OU građevinarstva i industrije građevinskih materijala Balša Rakčević, te sekretar Odbora MSP i preduzetnika Veselin Dragićević.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu je predviđeno sprovođenje programskih linija finansijske podrške za: unapređenje inovativnosti, uvođenje međunarodnih standarda, modernizaciju prerađivačke industrije, razvoj klastera, podsticaj direktnih investicija, i proizvodnih procesa, razvoj cirkularne ekonomije i zanatstva, podršku digitalizaciji i internacionalizaciji, podršku malim ulaganjima preduzetnika (ženama i mladima u biznisu).

Kreirane su i dvije linije nefinansijske podrške i to za pružanje mentoring usluga i razvoj preduzetništva. Uporedo sa navedenim sprovode se Uredba o biznis zonama, Zakon o slobodnim zonama, promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga, te projekat Evropska mreža preduzetništva.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 5,08 miliona eura, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani programskim linijama.

- Ove godine smo zabilježili mnogo veće interesovanje privrednika za programe podrške. Bilo je više od 500 zahtjeva za podršku, a najviše za uvođenje međunarodnih standarda i podršku digitalizaciji – kazala je Ivana Zečević, Ministarstvo ekonomije.

Privrednici su ocijenili da je Program za unapređenje konkurentnosti potrebno nastaviti i naredne godine uz uvažavanje predloga kompanija kojima će se izaći u susret njihovim potrebama.

- Program je dobro osmišljen ali ga treba doraditi u skladu sa zahtjevima privrede, tim prije što je realno očekivati da će 2021. godina biti teža nego ova – rekao je Veselin Mitrić, zamjenik predsjednika Odbora.

Sekretar Odbora Veselin Dragićević prezentovao je informaciju o poslovanju MSP u uslovima pandemije izazvane korona virusom. Ona obuhvata prikaz stanja prije i tokom pandemije, aktivnosti Privredne komore realizovane u saradnji sa donosiocima odluka, mjere podrške privredi koje su kreirali Vlada, lokalne samouprave i finansijski sektor (sa naglaskom na IRF).

U narednom periodu očekuju se više posebnih programa pomoći i subvencija MSP za održavanje postojećeg obima zaposlenosti, pomoć za najugroženije sektore kao npr. turizam koje će multiplikativno djelovati i na proizvodnju i usluge. Privrednici traže veću finansijsku podršku uz jednostavnije procedure dobijanja kreditnih sredstava, naročito za održavanje tekuće likvidnosti, nabavku sirovina, reprogramiranje postojećih obaveza...

Odbor preporučuje da Vlada MSP i preduzetnicima koji nijesu obavljali djelatnost zbog mjera NKT subvencioniše minimalnu bruto zaradu, ubrza procedure povrata PDV-a, te proizvodnim i prerađivačkim kompanijama omogućiti odloženo plaćanje carina i PDV na uvoz sirovina i repromaterijala, do 90 dana. Takođe, smatraju potrebnim da se MSP i preduzetnici proporcionalno oslobode poreza na nepokretnosti i drugih lokalnih naknada i taksi za period u kojem je obustavljeno obavljanje djelatnost, te da se kreira poseban program za podsticaj otvaranja radnih mjesta u malim proizvodnim pogonima.

- Preporuke Odbora treba realizovati jer privreda nije dobila neophodnu podršku ni kroz jedan paket ekonomskih mjera, a naročito turizam – rekao je Marko Škrelja, Giovani Trade.

On je apelovao da se razmotri obaveza plaćanja zakupnine JP za upravljanje morskim dobrom u iznosu od 50 odsto prošlogodišnje, jer i to predstavlja značajno opterećenje za rad turističkih poslenika koji su tokom sezone prihodovali svega osam do 10 odsto u odnosu na 2019.

Sekretar OU građevinarstva i industrije građevinskih materijala Balša Rakčević, predstavio je izmjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je na snazi od oktobra 2017. godine, a njegove izmjene i dopune iz avgusta ove godine, koji je donio brojne novine. Među njima se posebno ističu skraćene procedure izrade i donošenja planskih dokumenata, kao i produžen rok i olakšane procedure za legalizaciju objekata. Za privrednike je posebno bitno što izmjene predviđaju da se ne plaćaju komunalne naknade za gradnju proizvodnih, skladišnih i objekata za preradu. Takođe proširen je i broj lokalnih objekata od opšteg interesa za koje izvršni organ opštine može da utvrdi lokaciju za građenje i izda urbanističko tehničke uslove, sto značajno skraćuje procedure. Veoma je važno istaći da je data mogućnost članom 218a, da na zahtjev privrede, Vlada izda urbanističko tehničke uslove za izgradnju objekata proizvodnje i/ili prerade koji zapošljavaju 50 radnika i više, hotela, turističkog naselja odnosno turističkog rizorta kapaciteta od 150 ležajeva i više, energetike i dr.

U okviru ove tačke dnevnog reda govorio je predsjedavajući Boris Kovačević, koji je još jednom akcentovao problem ove kompanije koja 11 godina pokušava da u institucijama riješi problem prava svojine nad zemljištem gdje se nalazi njihov poslovni objekat.

- Predali smo zahtjev za legalizaciju objekta ali nam se to ne dozvoljava dok je u toku postupak konverzije zemljišta koji traje već 11 godina. Potrebna je izmjena zakona koja će spriječiti prekid postupka legalizacije za pravna lica u sličnoj situaciji konverzije zemljišta – rekao je Kovačević.

U toku 2021. godine Odbor Udruženja će temeljiti rad na informisanju i izveštavanju članova o privrednom razvoju, doprinosu unapređenja regulative i uklanjaju biznis barijera, aktivnostima promocije privrede i ostalim, navodi se između ostalog u Programu rada. Odbor će razmatrati teme kao što su: podizanje konkurentnosti i inovativnosti MSP, učešće u projektima EU za podršku malim i srednjim preduzećima, kreditne linije Investiciono razvojnog fonda Crne Gore za 2021. godinu, podsticajne aktivnosti na unapređenju digitalizacije, funkcionisanje tržišta rada (razvoj kvalifikacija u skladu sa potrebama privrede), razvoj poslovne infrastrukture, aktivnosti na sprovođenju Industrijske politike Crne Gore 2019-2023.godine – program aktivnosti za 2021, Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2018-2022.godine –Akcioni plan za narednu godinu.