You are here

Komora stipendira učenike i studente

17/12/2020

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici 17. decembra 2020, donio je odluke o stipendiranju 30 učenika srednjih stručnih škola i dva studenta rudarstva i geologije u tekućoj nastavnoj godini.

Stipendija za učenike srednjih stručnih škola iznosiće 70 eura mjesečno.

- U cilju smanjenja neusaglašenosti obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede, Komora je obezbijedila sredstva za stipendije, cijeneći da je ulaganje u obrazovanje kadrova isplativa investicija i najsigurniji put za uspješno poslovanje – saopšteno je na sjednici.

Ovom odlukom dodjeljuju se podsticajna, namjenska i bespovratna sredstva učenicima stručnih škola koji se obrazuju po obrazovnim programima pekar i kuvar. Stipendije su namijenjene za po pet učenika JU Srednja mješovita škola Andrijevica i JU Srednja stručna škola Cetinje, za 18 iz JU Srednja elektro-ekonomska škola Bar te za dva iz JU Srednja mješovita škola “17. septembar” Žabljak.

Podsjeća se da su, u cilju promovisanja stručnog obrazovanja i podsticanja učenika da se obrazuju po programima prepoznatim kao deficitarni na tržištu rada, kao i aktivnog udruživanja poslodavaca u razvoj stručnog obrazovanja, Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo prosvjete potpisali su Protokol o saradnji. Ovim dokumentom se definiše promocija stručnog obrazovanja kao prvog izbora, uz povećanje realizacije praktičnog obrazovanja kod poslodavca i učenja na radnom mjestu.

Privredna komora dodjeljuje i stipendije, u iznosu 200 eura mjesečno, za dva studenta rudarstva i geologije.

- Odluka je donijeta u cilju podsticanja mladih ljudi da biraju ova zanimanja, kako bismo u budućnosti imali kvalitetan inženjerski kadar, usklađen sa potrebama privrednog i savremenim uslovima tehničko-tehnološkog razvoja Crne Gore – saopšteno je.

Upravni odbor je, na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Komore Vlastimir Golubović, utvrdio predloge akata koje usvaja Skupština Komore. Razmotrena je Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini. Donijeti su Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Privredne komore Crne Gore i Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Strategijom razvoja pomorske privrede 2020-2030. godina, kao strateški cilj definisano je povećanje doprinosa pomorske privrede i povezanih djelatnosti sveukupnom ekonomskom razvoju,  a kao jedna od prioritetnih aktivnosti podsticanje razvoja luke Bar, kao logističkog centra, integrisanog u multimodalni transportni sistem i formiranje radnog tijela, koje će imati zadatak da prati i koordinira razvoj logističkih aktivnosti preko luke Bar i Crne Gore. S tim u vezi, na predlog privrednika i resornog ministarstva, Upravni odbor donio je Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora za tranzitni saobraćaj.

U radu sjednice, pored članova Upravnog odbora, učestvovali su predsjednik Skupštine Privredne komore Vojo Banović, potpredsjednici Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović i generalni sekretar Pavle D. Radovanović.