You are here

Miločerski razvojni forum - Demistifikacija digitalizacije

23/10/2020

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić učestvovao je 23. oktobra 2020. godine u radu Miločerskog razvojnog foruma, koji organizuje Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore, u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica. Tema ovogodišnjeg, 25. regionalnog foruma je „Demistifikacija digitalizacije“.

Forum, zbog pandemije COVID virusa organizovan na Univerzitetu Donja Gorica, okupio je učesnike iz više od 10 država, koji su se uključivali u rad foruma putem ZOOM aplikacije.

Rad Foruma se odvijao kroz tri panela: Podrška procesima digitalizacije preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, Digitalizacija plaćanja i Podrška digitalizaciji društva i ekonomije posredstvom obrazovanja. U okviru Foruma su održane i prezentacije: CIFTIS – China International Fain for Trade in Services iz Kine, BiLira iz Turske i UDG Blockchain učionice.

Predstavnik Komore je bio učesnik na panelu Podrška digitalizaciji društva i ekonomije posredstvom obrazovanja. On je u svom izlaganju istakao da je Agendom za digitalnu Evropu 2021-2027 planiran fond od preko 100 milijardi eura za istraživanje, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje u oblasti digitalne transformacije. Naveo je da istraživanja pokazuju da 50% porasta produktivnosti ekonomije EU u posljednjim godinama dolazi od ulaganja u informacijske tehnologije. Američke multinacionalne kompanije su oko 8,5% produktivnije od najboljih evropskih (UK) a čak 80% te prednosti dolazi od boljeg korištenja ICT infrastrukture. U tom smislu, rekao je da je neophodno da se naša ekonomija prilagodi i učestvuje u digitalnoj transformaciji svih sektora privrede. Šansu malih zemalja kao što je Crna Gora u doba digitalne ere predstavlja dostupnost velikog globalnog internet tržišta, koje ima blizu četiri milijarde korisnika. Naveo je da digitalizacija obrazovanja omogućava pripremu miliona učenika za sticanje znanja i vještina koje će im biti potrebne putem čitavog niza obrazovnih alata koji će im pomoći da postanu inovatori digitalne budućnosti. Digitalizacija obrazovnog sistema doprinijeće, između ostalog, razvoju IT kadrova i podstaći će razvoj digitalnih vještina koje će biti potrebne za buduća radna mjesta.

On je zaključio je da je ovo moguće samo uz dobro postavljene ciljeve i da je, pored već usvojene Strategije pametne specijalizacije, potrebna izrada Strategije digitalne transformacije Crne Gore. Ova strategija bi uticala na izradu drugih strategija - Strategiju reforme obrazovanja, Strategiju razvoja IT sektora koje bi uticale na unapređenje stanja i u sferi digitalne transformacije.

Na Forumu su govorili su predstavnici Ministarstva nauke, Privredne komore, Centralne banke, sistema obrazovanja, predstavnici privrede, studentskih organizacija, kao i predstavnici univerziteta iz Kine, Hrvatske, Slovenije, Turske i Malezije.

latest jordans | 【国内4月24日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全2色 - スニーカーウォーズ