You are here

Nacionalna Konferencija o preduzetničkom učenju

14/10/2020

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić učestvovao je 14. oktobra 2020. godine u radu Nacionalne konferencije o preduzetničkom učenju koju je organizovao Studentski biznis centar na Univerzitetu Donja Gorica. Događaj je realizovan u okviru projekta BYLEAP koji finansira Evropska unija kroz Program Civil Society Facility and Media 2018-2019.

Cilj projekta je umrežavanje glavnih aktera koji, u Crnoj Gori, ali i šire u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj, rade na uvezivanju obrazovnog sistema sa politikom zapošljavanja i razvojem preduzetništva i preduzetničkog učenja. Konferencija je imala cilj da promoviše važnosti preduzetništva i preduzetničkog učešća mladih, kroz učešće predstavnika organizacija civilnog sektora i stvaranjem kvalitetne mreže i razmjene iskustava između javnog, privatnog i civilnog sektora.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici organizacija civilnog sektora koje se bave preduzetništvom i preduzetničkim učenjem, zatim resornih institucija, inovativnih organizacija i ljudi koji u Crnoj Gori kreiraju prilike za zapošljavanje i bolji položaj mladih.

Panel sesijom Konferencije na temu “Razvoj preduzetništva kao kompetencije pri zapošljavanju mladih u privredi Crne Gore” moderirao je Nemanja Glavinić (Dostignuća mladih u Srbiji), a reprezenti Ministarstva ekonomije (mr Radosav Babić), Privredne komore Crne Gore (prof. dr Mladen Perazić), Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (mr David Perčobić), Ministarstva rada i socijalnog staranja (Senka Vukčević), i Nikolina Kovačević i Danilo Popović (mladi preduzetnici) govorili su na ovu temu sa stanovištva svoje profesije i iskustva.

Predstavnik Komore je govorio o ulozi ove poslovne asocijacije u razvoju preduzetničkog učenja i istakao da je u posljednjem SBA izvještaju (Small Business Act) koji je objavljen sredinom 2016. godine, navedeno da je Crna Gora primjer najbolje prakse u regionu u oblasti preduzetničkog učenja. Crnogorske škole i fakulteti osvajaju značajna priznanja i nagrade na raznim takmičenjima koja se održavaju kako u zemlji, tako i inostranstvu. Preduzeća za vježbu i preduzetnički klubovi u srednjim stručnim školama su prepoznati kao primjeri dobre prakse u cilju daljeg razvoja i promocije preduzetničkog učenja kod učenika, i dobitnici su brojnih nagrada i priznanja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima širom zemlje i inostranstva. Prema njegovim riječima potreba i značaj razvoja preduzetničkog duha među mladima je važno za dalji razvoj nacionalne ekonomije.

Panelisti su učesnicima Konferencije predstavili aktuelne izazove pri zapošljavanju u Crnoj Gori, i iznijeli viđenja na temu kako preduzetništvo iskoristiti kao kompetenciju u nalaženju radnog mjesta.

Glavni zaključci bili su da treba dodatno razraditi koncept socijalnog preduzetništva,koji je izuzetno važan jer može dovesti do povećanja broja radnih mjesta i to kod najranjivijih grupa i njihove socijalne inkluzije. Takođe, zaključeno je da posebnu pažnju treba okrenuti buđenju preduzetnika i lidera u nama, te razvijati “problem solving approach” sa namjerom da obrazovni sistem prilagodimo 21. vijeku i današnjem načinu razmišljanja.

bridgemedia | Releases Nike Shoes