You are here

Nastaviti razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori

22/09/2021

Teme sjednice Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Crne Gore, održane 22. septembra 2021. godine bile su „Metrologija i infrastruktura kvaliteta“ te „Uloga standarda u zaštiti životne sredine”.

Sjednicu je vodio predsjednik Koordinacionog odbora prof. emeritus dr Milan J. Perović, a prezentacije na pomenute teme imali su Goran Vukoslavović iz Zavoda za metrologiju i Neško Šćekić, Institut za standardizaciju Crne Gore.

Intenzivan razvoj društva nije moguć bez kontinuiranog unapređenja metrološkog sistema i njegovog povezivanja sa ostalim činiocima infrastrukture kvaliteta, ocijenio je Goran Vukoslavović.

Glavne aktivnosti Zavoda za metrologiju su obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona; obezbjeđenje metrološke sljedivosti; etaloniranje/kalibracija; ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima; davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje; kontrola predmeta od dragocjenih metala i predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama;

- Imajući u vidu visoku preciznost mjerne opreme, složenost mjernih metoda, specifičnost metroloških znanja, koja zaposleni moraju posjedovati, a koja su u direktnoj vezi sa tehnološkim razvojem i potrebama savremenog društva, Zavod za metrologiju doprinosi poboljšanju konkurentnosti crnogorske privrede, zaštiti zdravlja i životne sredina, prirodnih dobara i opštoj bezbjednosti – rekao je Vukoslavović.

Prema njegovim riječima, dobro uspostavljeni metrološki i sistem infrastrukture kvaliteta uopšte, imaju višestruki značaj za društvo jer se, između ostalog, u državi obezbjeđuje uporedivost i međunarodna prihvatljivost rezultata mjerenja što stvara povjerenje u sistem mjerenja i kalibracija. Time se podiže nivo kvaliteta usluga i proizvoda i stvaraju pretpostavke za njihov bolji plasman na inostrana tržišta.

- Možemo konstatovati da je Zavod za metrologiju kao državna institucija postigla dobre rezultate u prethodnom periodu, na korist građana, privrede i države u cjelini – ocijenio je predsjednik Koordinacionog odbora Perović.

Neško Šćekić, Institut za standardizaciju Crne Gore, govorio je o Ulozi standarda u zaštiti životne sredine.

- Jaka standardizacija i funkcionalna infrastruktura kvaliteta su potreban uslov za zaštitu životne sredine – kazao je Šćekić.

Standardizacija kroz standarde podržava sve tri dimenzije održivog razvoja – društvenu, ekonomsku i ekološku. Standardi predstavljaju, između ostalog, podršku UN ciljevima održivog razvoja.

Međunarodna organizacija za standardizaciju je 1996. godine izašla sa serijom standarda ISO 14000, kao odgovor na nastale probleme u životnoj sredini, kao i brigu o zaštiti životne sredine. Ova serija standarda je pomaže poslovnim sistemima da usklade svoje poslovanje vodeći računa o životnoj sredini. Aktuelna verzija standarda ISO 14001 publikovana je 2015. godine.

Direktor Instituta za standardizaciju Zoran Glomazić ukazao je na važnost razumijevanja da je implementacija standarda kompleksan i dugoročan proces.

- Važno je razumijeti da su resursi ograničeni i da se samo ličnim doprinosom može unaprijediti odnos prema životnoj sredini, a u tome nam kao dobar alat služe standardi – rekao je Glomazić.

On smatra da je neophodno širiti svijest u Crnoj Gori o neophodnosti implementacije standarda.

- U Institutu za standardizaciju možete doći do bilo kog standarda, a na našem sajtu imate uvid u njihovu bazu – rekao je Glomazić.

Koordinacioni odbor je istakao važnost edukacije u oblasti kvaliteta, uspostavljanja evidencije kompanija koje su implementirale standarde, kao i sertifikacionih tijela koja imaju ovlašćenje da rade na području Crne Gore.

Na sjednici su verifikovani mandati novim članovima Koordinacionog odbora za kvalitet - Mariji Hajduković, v.d. direktorice Direktorata za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA fondove Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, zatim Rajku Radonjiću, rukovodiocu Službe za unutrašnju reviziju Glavnog grada, Bojanu Obradoviću, rukovodiocu Službe za zajedničke poslove Opštine Bijelo Polje i Ćazimu Alkoviću, menadžeru Opštine Bar.