You are here

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2021. godinu

23/12/2020

Na osnovu člana 31 Zakona o Privrednoj komori Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/18) i čl. 28 i 52 Statuta Privredne komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 20/18, 81/18, 58/19, 11/20 i 13/20), Skupština Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 18. decembra 2020. godine, donijela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2021. godinu

1. Članovi Privredne komore Crne Gore (privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje, preduzetnici i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu djelatnost na teritoriji Crne Gore), dužni su da obračunavaju i plaćaju članski doprinos Privrednoj komori Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,27%.

2. Osnovicu za obračun članskog doprinosa Komori čine bruto zarade zaposlenih. Članski doprinos se obračunava i isplaćuje prilikom svake isplate zarada zaposlenim.

3. Članovi Komore članski doprinos uplaćuju na tekuće račune Komore kod poslovnih banaka:

  • 520-939100-43 Hipotekarna banka AD Podgorica
  • 510-22572-30 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
  • 535-3096-06 Prva banka Crne Gore AD Podgorica
  • 540-4715-65 ERSTE bank AD Podgorica
  • 530-17717-18 NLB banka AD Podgorica
  • 525-7043-61 Komercijalna banka AD Podgorica.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

5. Ovu odluku objaviti u "Službenom listu Crne Gore".