You are here

Perazić učestvovao u radu Balkanskog foruma

25/09/2020

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić učestvovao je u radu Balkanskog foruma koji se u Solunu održava 25 i 26. seprtembra 2020. godine.

Skup je organizovan sa namjerom da promoviše neophodne aktivnosti za uvođenje i uspešno korišćenje poslovnih inovacija, koje su ključni preduslov za ekonomski razvoj i zdravo preduzetništvo kako u Grčkoj, tako i na ostatku Balkana.

Ključni ciljevi Foruma su: procjena postojećeg poslovnog i tehnološkog kapaciteta, kao i identifikovanje specifičnih potreba i nedostataka; premošćavanje jaza između istraživanja i tržišta; istraživanje mogućnosti razvoja poslovnog i tehnološkog umrežavanja i sinergija kako bi se na najbolji način iskoristio postojeći potencijal na balkanskom nivou; uključivanje inovativnih predloga, bilo tehnoloških (inovacije procesa, inovacija proizvoda ili usluga) ili netehnoloških (npr. menadžerske inovacije, inovacije prodaje) kroz prezentaciju dobrih praksi; tranzicija i konsolidacija zelenije ekonomije, jer je zaštita okoline ključni uslov održivog razvoja, te promocija programa održivog razvoja, partnerstava i mreža na Balkanu tokom programskog perioda 2021. - 2027. fondova EU.

Učestvovali su predstavnici vlada, privrednih komora i drugih poslovnih asocijacija, istraživačkih agencija, dobavljača, investicionih kompanija, energetskog sektora, logistike, transporta, finansija, luka, aerodromskih usluga, željeznica i drugih iz Grčke, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije.

U fokusu diskusije dr Mladena Perazića bilo je stanje u crnogorskom sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća. Naveo je da je, prema podacima Poreske uprave, broj mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Crnoj Gori u 2019. iznosio 32.013 i veći je za 8,4% u odnosu na prethodnu. Trend rasta broja MMSP rezultat je i sve većih ulaganja u ovaj sektor. Kroz programe finansijske podrške, sektor MMSP je u 2019. podržan sa 3,65% više sredstava u odnosu na 2018. Tokom 2019. plasirano je ukupno 219.996.685 eura sredstava direktne podrške preduzetništvu i biznisu, što je omogućilo da se sačuva ili otvori 10.074 radnih mjesta. IRF je od osnivanja do kraja 2019. plasirao preko milijardu eura u crnogorsku privredu, a 2019. je podržao crnogorske preduzetnike u iznosu od 217.163.691 eura Ministarstvo ekonomije je programe namijenjene razvoju preduzetništva i biznis sektora objedinilo u jedinstveni program - Program za unapređenje konkurentnosti privrede. Programom je omogućeno preusmjeravanje budžeta unutar programskih linija, skraćene su procedure i administrativni koraci u ocjeni aplikacija, produženi rokovi za apliciranje, kako bi se na što bolji način odgovorilo zahtjevima privrede.

- Uspješan razvoj konkurentnog sektora MMSP je osnov stvaranja održivog ekonomskog rasta i zapošljavanja. Vizija razvoja je razvijena tržišna ekonomija sa konkurentnim MMSP, konceptom održivosti zasnovanim na znanju i inovativnosti koji doprinosi jačanju Crne Gore kao preduzetničkog društva – rekao je Perazić.

Prema njegovim riječima, dosadašnje iskustvo Crne Gore bazirano na implementaciji različitih programa za podsticanje inovacija, upućuje na zaključak da domaće tržište ima potrebu za novim inicijativama i zakonodavnim okvirom. Crna Gora ima izuzetan potencijal za kvalitetniji razvoj, što pokazuje i činjenica da smo prva zemlja, kanidat za EU, koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije.

- Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija usvojeni su po hitnom postupku, kao dio Trećeg paketa mjera Vlade Crne Gore. Ovi zakoni predstavljaju bazičnu mjeru za jačanje IT privrede i funkcionisanje nacionalnog inovativnog ekosistema i omogućavaju širok spektar olakšica i podsticaja koji jednako važe za domaće i za međunarodne kompanije. Na ovaj način otvaraju se nove mogućnosti za povećanje inostranih investicija u Crnoj Gori i čine našu zemlju atraktivnom destinacijom za tehnološko preduzetništvo i testiranje novih tehnologija – naveo je Perazić.

Predstavnik Komore se osvrnuo na najznačajnije projekte koji će doprinijeti razvoju sektora MMSP.

Istakao je važnost formiranja Naučno-tehnološkog parka u cilju unapređenja institucionalne infrastrukture u Crnoj Gori. Riječ je o umreženoj strukturi koja će imati svoje sjedište u Podgorici i tri decentralizovane jedinice – impulsna centra: u Nikšiću, Baru i Pljevljima. NTP će biti dom za 40-50 mikro, malih i srednjih preduzeća iz prioritetnih oblasti za razvoj crnogorske ekonomije (IT, energija, poljoprivreda i medicina), i nekoliko istraživačkih laboratorija čime će ubrzati i približavanje i plasiranje inovativnih ideja koje nastaju u istraživačkom sektoru na tržištu. Sa druge strane, Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope biće regionalni centar izvrsnosti koji će unaprijediti regionalnu saradnju u oblastima nauke, tehnologije i industrije i uticati na podizanje konkurentnosti regiona u odnosu na ostatak Evrope.

- Osnovne aktivnosti u narednom periodu treba da budu usmjerene na podizanje svesti o značaju kulture inovativnosti, stvaranje inovativnih dostignuća, posebno kroz međusobno povezivanje MMSP sa centrima znanja, uspostavljanje instrumenata finansijske podrške, formiranje kritične mase inovativnih MMSP, poštovanje međunarodnih standarda i kreiranje uslova za internacionalizaciju poslovnih inovacija. Veoma je važno izgraditi i ojačati kapacitete nacionalnog inovacionog sistema u cjelini koji će na efikasan način omogućiti povezivanje nauke i privrede i pružiti podršku visokoinovativnim MSPP, omogućiti veće korišćenje sredstava iz programa EU raspoloživih za ove namjene i podstaći preduzeća da inovativno razmišljaju – zaključio je Perazić.