You are here

Podnošenje finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit do 15. aprila 2020.

17/03/2020

Poreska uprava Crne Gore je produžila rok za podnošenje finansijskih iskaza i godišnjih prijava poreza na dobit za 2019. godinu koji ističe 31. marta 2020. godine za 15 dana, te će se blagovremeno podnijetim smatrati dokumenti dostavljeni do 15. aprila 2020. godine.

Ova odluka donijeta je bez obzira na činjenicu da Poreska uprava ima elektronski servis za dostavu finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit, a na osnovu inicijative Instituta certifikovanih računovođa koji je Poresku upravu upoznao da će shodno naredbi Ministarstva zdravlja značajan broj lica zaposlenih u djelatnosti računovodstva i knjigovodstva koristiti pravo na odsustvo kao roditelj/staratelj, usvojilac ili samohrani roditelj djeteta koje nije starije od 11 godina, zbog čega će proces pripreme dokumenata u narednim danima biti usporen.
Podsjećamo da se podnošenje finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit u skladu sa zakonskim odredbama vrši isključivo elektronskim putem, a sva stručna i tehnička podrška prilikom upotrebe elektronskih servisa dostupna je u Odsjeku za elektronske prijave putem: 

  • e-mail adrese eprijava@tax.gov.me ili
  • putem telefona: 020 448 - 223, 020 658 084, 067 618 603 i 020 448 - 158.