You are here

Podrška Glavnog grada preduzetnicima Podgorice

14/10/2020

U Privrednoj komori Crne Gore 14. oktobra 2020. godine organizovan je Dan otvorenih vrata i tom prilikom su prezentovani programi podrške Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada preduzetnicima Podgorice.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić kazao je da će se tokom skupa privrednici upoznati sa odlukama koje je Sekretarijat donio u prethodnom periodu, projektima podrške preduzetnicima i start-up-ovima, programima podsticanja ženskog preduzetništva, kreditiranjem poljoprivrede i preduzetništva, te sa projektom “Stara varoš”.

Marjan Junčaj, menadžer Glavnog grada, apostrofirao je da je sada pravi momenat za realizaciju podrške preduzetništvu, u kontekstu epidemije Covid-19. U tom pravcu je napravljen rebalans Budžeta koji, prema njegovim riječima, teži da odgovori svim potrebama privrednika Podgorice.

- Biznis zone će biti veliki potencijal za nova ulaganja i povećanje kapaciteta kod postojećih biznisa. Mi smo stvorili preduslove za to poput veoma povoljnog zakupa. Za ozbiljne projekte u trajanju do 30 godina ove biznis zone su isplative – rekao je Junčaj.

Naglasio je da je Dan otvorenih vrata nova praksa koja će omogućiti da predstavnici Glavnog grada budu u direktnoj komunikaciji sa preduzetnicima, u čemu je izuzetno značajna podrška Privredne komore. Pozvao je privrednike na dalji razvoj saradnje sa Glavnim gradom, te da iniciraju projekte bazirane na novim idejama.

Kemal Grbović, sekretar za preduzetništvo Glavnog grada, podsjetio je da ovaj sekretarijat realizuje niz aktivnosti i mjera koje služe za podsticaj razvoju biznisa i preduzetništva. Pod tim se podrazumijevaju finansijske i nefinansijske mjere podrške preduzetnicima.

Budžet za ove namjene je svake godine veći u odnosu na prethodnu, jer je u porastu broj privrednika koji pokazuju interesovanje za mjere podrške preduzetništvu. Te aktivnosti iz Programa Sekretarijata su usmjerene za jačanje preduzetničke svijesti, edukaciju potencijalnih preduzetnika koje se ostvaruju kroz sajmove, seminare, radionice i naravno postoji finansijska podrška.

- Budžetom Glavnog grada za 2020. godinu su planirana značajna sredstva za podršku kreativnim preduzetnicima, novoosnovanim preduzećima, ženskom preduzetništvu, biznis idejama u naselju Stara Varoš, a na raspolaganju su i krediti za stimulisanje preduzetništva na teritoriji Podgorice. Napravili smo i značajne iskorake u donošenju zakonske regulative, pretpostavke za dobar privredni ambijent u Podgorici. Realizovali smo i značajan projekat u prekograničnoj saradnji sa Kosovom s ciljem većeg zapošljavanja u poljoprivredi - rekao je Grbović.

On je predstavio i odluke o biznis zonama i izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta, te prezentovao IPA projekat iz programa Crna Gora-Kosovo: “Povećanje zaposlenosti u poljoprivredi”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 338.337,21 eura. Partneri na projektu su Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za Preduzetništvo kao vodeći aplikant i Inicijativa za poljoprivredni razvoj Kosova (Initiative for Agriculture Development of Kosovo- IADK). Ciljne grupe projekta su mladi, nezaposleni ljudi i predstavnici biznisa iz Podgorice i Tuzi.

Ciljevi projekta su podsticanje nezaposlenih da se počnu baviti poljoprivredom, razvijanje njihovih kapaciteta te povezivanje sa predstavnicima biznisa na Kosovu. Fokus je stavljen na maslinarstvo, mljekarstvo, ljekovito i aromatično bilje.

Razvijanje kapaciteta nezaposlenih kako bi se mogli baviti poljoprivredom odvija se kroz teorijske i praktične obuke, te obezbjeđivanje mašina i alata za ovu namjenu koja će korisnicima biti ustupljena na dvije godine.

Očekuje se da će 60 korisnika biti obučeno za poljoprivrednu proizvodnju u maslinarstvu, mljekarstvu, ljekovitog i aromatičnog bilja, a da će se 30 zaposliti sa stečenim znanjem.

Glavni grad je donio odluku da se, u cilju razvoja agrara, daju u zakup neiskorišćene poljoprivredne površine.

- Javilo se dosta zainteresovanih i sada definišemo katastar tih parcela. Za biznis zone imamo značajan broj investitora kako stranih tako i domaćih – naveo je Grbović.

Mirjana Perović, šefica Sektora za preduzetništvo i poljoprivredu, govorila je o projektu podrške i podsticanja ženskog preduzetništva. Ona je apostrofirala da Podgorica dodjeljuje preduzetnicama bespovratna finansijska sredstva kao podsticaj za pokretanje biznisa.

 Podsjetila je da su u 2019. godini podržane poslovne ideje koje se odnose na proizvodnju domaćih sokova, održavanje poslovnih i stambenih prostora, unapređenje postojeće opreme, ručno rađena kozmetika, manufakturni programi i drugo. Za 2020. godinu Budžetom Glavnog grada su za iste namjene opredijeljena sredstva 20.000 eura.

Podržane su, prvim javnim pozivom, biznis ideje 12 preduzetnica za izradu unikatnog nakita, i predmeta od kože, grnčarsku radionicu i slično. Drugi konkurs se završava početkom novembra, a njime je opredijeljeno još 20.000 eura.

Danijela Radeč, šefica Odeljenja za preduzetništvo, predstavila je program kreditiranja u preduzetništvu i projekat “Stara Varoš”. Ove godine je isprva planirano 132.000 eura za razne namjene, ali s obzirom na poznatu neopovoljnu situaciju, rebalansom su sredstva znatno uvećana, i to na 242.000 eura. Mnogo smo aktivnosti uradili tokom godine, a jedna je bila podrška kreativnim preduzetnicima. Ovih dana će biti raspisan novi javni poziv za kreativne preduzetnike.

- Mi svake godine kreditiramo preduzetnike. Za te namjene bilo je opredijenjeno 30.000 eura, krediti su povoljni jer je kamatna stopa tri odsto, grejs period je godinu, a otplata 36 mjeseci. Novi javni poziv za stimulisanje preduzetništva biće raspisan do kraja godine, a sredstva su rebalansom budžeta povećana na 60.000 eura – rekla je Radeč.

Jedna od aktivnosti koja je završena ove godine je stimulisanje preduzetničkih programa koji su se odnosili na valorizaciju lokacije Stara Varoš. Za ovaj projekat je bilo dosta zainteresovanih, 25 preduzetnika se javilo na ovaj javni poziv, a opredijeljeno je 50.000 eura. Sredstva je dobilo 10 preduzetnika.

Petar Nuculović, šef Odjeljenja za poljoprivredu, prezentovao program kreditiranja u ovoj oblasti. Glavni grad godišnje izdvaja značajna sredstva za razvoj poljoprivede koja, nakon rebalansa, iznose preko 300.000 eura.

Najznačajnija mjera je kreditna linija za koju je ove godine interesovanje izrazilo preko 40 poljoprivrednika. Glavni grad poljoprivrednicima pomaže i besplatnom izradom biznis planova. Do kraja godine biće objavljen još jedan javni konkurs za sve poljoprivredne proizvođače kojima je namijenjeno 140.000 eura. U dodjeli sredstava prednost se daje ženama u biznisu i mladim preduzetnicima.

Glavni grad svake godine uplaćuje značajna sredstva za premije u mljekarstvu koje iznose tri centa po litru i to za sve proizvođače iz ove djelatnosti.

Na teritoriji Podgorice žitarice se siju na 700 hektara, a njihova proizvodnja ima trend rasta. Cjelokupna domaća proizvodnja se otkupljuje i to 20 centi za kilogram pšenice. Ratarima se dodjeljuje premija od 180 eura po hektaru, a plaća se i pola cijene žetve. Pomažu se udruženja poljoprivrednika organizovanjem edukativnih aktivnosti,ali i finanasijski, u iznosu 10.000 eura.

Planirani programi za kreditnu podršku se odnose i na unapređenje pčelarstva, investicije u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, kao i u stočarske farme, podizanje višegodišnjih zasada i izgradnju zaštićenih prostora, investicije za čuvanje, pakovanje i preradu biljnih proizvoda, te preradu na porodičnom gazdinstvu, obnovu i razvoj sela i izgradnju infrastrukture, organsku poljoprivredu, finansijsku podršku poljoprivrednim aktivnostima žena.