You are here

Potpisan Sporazum o saradnji Privredne i Inženjerske komore Crne Gore

04/03/2020

Predsjednici Privredne i Inženjerske komore Crne Gore, Vlastimir GolubovićSrđan Laković, potpisali su 4. marta 2020. godine Sporazum o saradnji ove dvije asocijacije.

Predsjednici su ocijenili da Sporazum, potpisan na Svjetski dan inženjera, doprinosi formalizaciji već intenzivne saradnje dvije komore, u čijem fokusu će u narednom periodu biti zajedničke aktivnosti, posebno u oblasti stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

- Zajedno možemo organizovati stručna predavanja u Privrednoj komori ne samo za inženjere već i za nosioce poslovnih aktivnosti – kazao je predsjednik PKCG Vlastimir Golubović.

On je predstavio aktivnosti Privredne komore na unapređenju ambijenta za poslovanje, prije svega kroz uticaj na regulatorni okvir, istakao njenu značajnu ulogu u promociji privrede, te posebno potencirao snažan doprinos reformi obrazovnog sistema, razvoju dualnog i neformalnog obrazovanja. U Komori je tokom prethodne godine organizovano 76 edukativnih aktivnosti u kojim je učestvovalo 4690 predstavnika privrede. Takođe je apostrofirao veoma važne aktivnosti Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju Privredne komore, gdje je obuku steklo 3500 vozača i 600 menadžera. Značajan doprinos razvoju srednjeg stučnog obrazovanja pružiće projekti koji će se, uz podršku Njemačke, realizovati preko Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, a kojima će koordinirati Privredna komora Crne Gore, naveo je Golubović.

Predsjednik Inženjerske komore Srđan Laković je istakao da je novim Zakonom o inženjerskoj komori propisano obavezno stručno usavršavanje članova.

- Nemamo dilemu da je cjeloživotno obrazovanje, pogotovo inženjera, od velike važnosti i za njihov napredak i za razvoj inženjerske struke u Crnoj Gori. Na tom poslu nam je prirodni saveznik Privredna komora sa kojom smo već realizovali značajne aktivnosti u ovoj oblasti. Naša je namjera da od aprila nadalje barem jednom mjesečno organizujemo događaje koji će, siguran sam, privući pažnju privrednika – kazao je Laković.

Dodao je da će u fokusu ove asocijacije biti i održivi razvoj, čijoj promociji će doprinijeti Konferencija koju je istog dana Inženjerska komora organizovala u Podgorici.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, savjetnik predsjednika Mitar Bajčeta, potpredsjednik Inženjerske komore Miodrag Macanović, generalni sekretar Nikola Petrović, te poslovni sekretar Biserka Vujović.