You are here

Preduzetnicama potrebne povoljne finansije

05/02/2016

Finansije su među najčešćim barijerama sa kojima se susreću preduzetnice u poslovanju. Komercijalne banke u Crnoj Gori nemaju programe podrške za žene preduzetnice. Većina preduzetnica se odlučuje za skromne biznis planove i generalno su manje sklone riziku u odnosu na muškarce. Preduzetnice čine veliki potencijal za ekonomski razvoj Crne Gore, ocijenjeno je na sjednici Odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore, 5. februara 2016. godine. 

Teme sjednice bile su Finansijska podrška za žensko preduzetništvo u Crnoj Gori, predstavljanje projekta SME Excellent Montenegro, a usvojen je Program rada Odbora za tekuću godinu.

- Loše finansiranje, odnosno nepovoljno kreditiranje su veliko ograničenje razvoja ženskog preduzetništva – kazala je predsjednica Odbora Slavica Striković.

Finansijski podsticaj za preduzetnice i preduzeća kojima rukovode žene nude predstavili su Mirko Blečić i Pavle Grgurović iz Investiciono razvojnog fonda, Nikolina Perović Filipović iz Evropske banke za obnovu i razvoj, te Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje.

Investiciono - razvojni fond Crne Gore, istakao je Grgurović, u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, pruža nefinansijsku i finansijsku podršku radi poboljšanja uslova za razvoj preduzetništva, sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta, animiranja mladih ljudi, žena, studenata, lica sa invaliditetom da se posvete biznisu, stimulisanja njihove inovativnosti i kreativnosti te podsticanja daljeg rasta postojećih MSP. Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja. IRF može finansirati do 70% vrijednosti ukupne investicije, kreditom maksimalnog iznosa 50.000 sa kamatnom stopom 2,5 odsto, rokom otplate do 12 godina i grejs periodom od četiri godine.

Fond Programom podrške ženama u biznisu podstiče osnivanje i razvoj poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima su one nosioci biznisa i preduzetništva. Maksimalni iznos direktnih kredita je 200.000 eura (za preduzetnice do 50.000,00 €), dok je minimalni 10.000 eura. Kamatna stopa je 3,50 odsto dok su ostali uslovi isti kao kod prethodne linije. Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore, u Nikšiću, Ulcinju i na Cetinju, kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou. Ukoliko se krediti realizuju preko banaka, kamatna stopa je četiri odsto godišnje.

IRF u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i UNDP-om, ima kreditnu liniju podrške ženama koje planiraju da registruju sopstveni biznis.Pojedinačni krediti iznose do 10.000 eura, kamatna stopa je 3,5%, a ako je obezbijeđena bankarska garancija ona iznosi 3 %. Rok otplate je do šest godina, sa grejs periodom od jedne godine.

Sa UNDP-om postoji i posebna kreditna linija namijenjena za ulaganja u materijalnu imovinu, zatim u razvoj proizvoda ili usluga, patente, licence, koncesije, autorska prava, franšize, te u obrtna sredstva. IRF može finansirati do 50% vrijednosti ukupne investicije. Maksimalni iznos kredita je 200.000 eura (za preduzetnice 50.000), minimalni 10.000 eura. Kamatna stopa je četiri odsto godišnje (sa bankarskom garancijom tri odsto), rok otplate do osam godina, dok je grejs period dvije godine.

- Najčešće odbijamo kredite jer preduzetnice nemaju sopstvena sredstva za učešće u investiciji i zbog nejasne vizije biznisa, odnosno nesigurnosti u što se želi uložiti – rekao je Grgurović.

Evropska banka za obnovu i razvoj, prema riječima Nikoline Perović Filipović, realizuje program „Žene u biznisu” za podršku kompanijama u kojima je žena na rukovodećoj poziciji uključujući i posebno prilagođene pristupe razvoju ženskog preduzetništva kao što su obuke, mentoring i coaching.

Konsultantske usluge obuhvataju: marketing, strateško planiranje, sisteme menadžmenta kvalitetom, informacione sisteme, organizaciju i operacije, energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine, te inženjerska rješenja.

Potencijalni klijenti mogu biti preduzeća koja zapošljavaju do 250 radnika, u većinskom su privatnom i domaćem vlasništvu, a nijesu iz oblasti bankarstva, finansijskih usluga, vojnih proizvoda, igara na sreću, duvanskih proizvoda i alkohola. Takva preduzeća potrebno je da posluju najmanje dvije godine, da imaju odgovoran menadžment, te da pokazuju potencijal za rast i potrebu za poslovnim konsaltingom, kao i da mogu da kofinansiraju 25%-75% ukupne cijene projekta.

- U 2015. godini smo podržali oko 40 preduzeća, od čega je 10 opredijeljeno za projekte žena u biznisu. Ove godine planiramo sličnu podršku, pa vas pozivamo da razmislite šta vam treba i kada. Kod nas možete doći i sa vec jasnom biznis idejom ili vam naši eksperti mogu pomoći da je uobličite – rekla je Perović Filipović, dodajući da je procedura za prijavu jednostavna i da su potrebna svega četiri dokumenta.

Zavod za zapošljavanje, kaže Gordana Vukčević, od 1999. realizuje program za stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva i ukupno je podijelio 10.000 kredita u vrijednosti 46 miliona eura, od čega je ženama kroz 4.000 kredita dodijelio preko 17 miliona.

- U 2015. godini smo dodijelili 37 kredita od čega 15 za žene. Najveći broj je opredijeljen za poljoprivredu i sjever Crne Gore, u skladu sa strateškim planovima zemlje – rekla je Vukčević.

Edita Klajn, Hemijska čistionica “Pingvin” i Mirjana Paunović “Pamark” ukazali su na to da preduzetnice ne mogu do povoljnih sredstava IRF-a ukoliko poslovnu djelatnost obavljaju u sopstvenom prostoru, koji nije u vlasništvu firme. Fond, naime, ulaganje u takav prostor tretira kao ličnu potrošnju, za što ne odobrava kredite. Učešće u raspravi su uzele i predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović, potom poslanica i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore Edita Dautović,te Branka Vuksanović iz Agencije “Spin”.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović predstavila je SME Excellent Montenegro, novu uslugu za crnogorska preduzeća koju ova asocijacija realizuje u saradnji sa agencijom COFACE, specijalizovanom za oblast osiguranja potraživanja. Cilj projekta je isticanje uspješnih privrednih subjekata, kao i njihovo povezivanje sa sličnim u Crnoj Gori i inostranstvu. Do sada je 85 crnogorskih preduzeća zadovoljilo kriterijume za dobijanje sertifikata SME EXCELLENT.

Program rada Odbora za tekuću godinu predstavila je njegova predsjednica Slavica Striković. Konstatovala je da će rad Odbora prilagođavati potrebama i interesima preduzetnica.

- Intenzivno ćemo raditi na unapređivanju i razvoju ženskog preduzetništva kroz edukaciju, međunarodnu saradnju i jačanjem medijske zastupljenosti – kazala je Striković.

Savjetnica predsjednika Privredne komore Tanja Radusinović predstavila je konkurs za dodjelu Nagrada ove asocijacije za 2015. godinu u kategorijama uspješno poslovanje, unapređenje menadžmenta, društvena odgovornost i inovativnost. Pozvala je privrednike da predlože kandidate za ova prestižna priznanja koja se tradicionalno dodjeljuju na Dan Komore 21. aprila, a uručuje ih predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.