You are here

Prof. dr Milan Perović predsjednik KO za kvalitet

09/04/2021

Koordinacioni odbor za kvalitet Privredne komore Crne Gore konstituisan je 9. aprila 2021. godine.

Verifikovani su mandati 31 članu odbora – predstavnicima renomiranih kompanija, Ministarstva ekonomskog razvoja, institucija infrastrukture kvaliteta, akademske zajednice, nevladinog sektora. Usvojeni su Poslovnik i Program rada Koordinacionog odbora za 2021.

Za predsjednika Koordinacionog odbora izabran je prof. emeritus dr Milan Perović, doajen i utemeljivač filozofije kvaliteta u Crnoj Gori. Njegov zamjenik je prof. dr Aleksandar Vujović iz Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Sekretarka Koordinacionog odbora je Marga Koković, iz Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore.

Profesor Perović je zahvalio na izboru i ujedno čestitao mandate članovima Koordinacionog odbora.

- Vi ste članovi najznačajnijeg koordinacionog odbora, jer je najvažniji zadatak razvoj i njegovanje kvaliteta u Crnoj Gori. Kvalitet je iznad svake politike. Moramo biti svjesni uloge koju imamo i postati jedno vrlo aktivno tijelo  – rekao je Perović.

On je najavio da će preko ovog odbora, između ostalog, inicirati aktivnosti na unapređenju zakona koji se odnose na rad i položaj institucija infrastrukture kvaliteta, kao i uspostavljanje nacionalne nagrade za kvalitet. To je, prema njegovim riječima, praksa razvijenih država svijeta i preduslov da laureati budu u konkurenciji za Evropsku nagradu kvaliteta.

Tokom sjednice diskutovali su Slobodan Stanić, Remid Vis, Snežana Ćalasan, Navira IT Solutions,Snežana Milošević, Luka Bar, Slavica Jovanović, DLS Montenegro, Tanja Radović, Akreditaciono tijelo Crne Gore, Velimir Strugar, EPCG, Đina Janković, NVO Udruženje zaštite na radu, Saša Vujičić, 13. jul – Plantaže AD. Oni su, između ostalog, istakli potrebu donošenja misije i vizije Koordinacionog odbora, uključenja predstavnika javne uprave, prije svega lokalnih samouprava kao i predstavnika NVO sektora iz oblasti zaštite životne sredine u njegov rad, ispitivanja mogućnosti za organizovanje obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i turističkih objekata u susret sezoni, zatim rada na promociji potrebe da se akredituje što više mikrobioloških laboratorija, i o drugim temama.

Sjednicu je do izbora predsjednika vodio generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Mitar Bajčeta.

On je informisao da je Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 1. marta 2021. godine, donio odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora za kvalitet. Koordinacioni odbori, u skladu sa odredbama Statuta Komore, predstavljaju posebne oblike organizovanja i rada koji razmatraju pitanja od značaja i zajedničkog interesa za više oblasti privrede i pojedinih privrednih grana.