You are here

Promovisati tranzitni potencijal Crne Gore

23/06/2021

Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora za tranzitni saobraćaj Privredne komore Crne Gore održana je 23. juna 2021. godine.

Sjednicu je do izbora predsjednika vodio potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, uz podršku sekretara Sava Barovića.

Radovanović je pojasnio da su djelokrug i zadaci Koordinacionog odbora, između ostalog, praćenje, analiziranje i unapređenje poslovanja u logističkim aktivnostima koje se odvijaju preko Crne Gore, stvaranje uslova za potpun i efikasan razvoj potencijala Luke Bar i povezanih sistema, te saradnja sa nadležnim državnim organima, institucijama i komorskim i drugim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

Verifikovani su mandati 28 članova Koordinacionog odbora – predstavnika privrednih društava, državnih institucija i NVO organizacija, a zatim usvojen Poslovnik o radu.

Za predsjednika Koordinacionog odbora izabran je Zoran Radunović, državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija, a njegov zamjenik će biti Dalibor Pelević, direktor kompanije MSC Montenegro.

- Ministarstvo želi da ima blisku saradnju sa svim privrednim subjektima. Potrebno je da unaprijedimo rad svih nas i da što bolje iskoristimo kapacitete Luke Bar i željezničkog sistema. Ovaj odbor ne smije biti pod bilo čijim aspiracijama i liderstvom već zajedničko tijelo koje treba da postigne konkretne rezultate u interesu ekonomije Crne Gore – rekao je Radunović.

Zamjenik predsjednika Dalibor Pelević smatra da je glavni zadatak Koordinacionog odbora promocija tranzitnog potencijala Crne Gore.

- Moramo da radimo na promociji i dovođenju novih brodara u Luku Bar jer će to doprinijeti povećanju broja servisa u luci. Potrebno je da privučemo robe koje će brodarima biti interesantne. Neophodno je razvijati bolju saradnju sa državama u okruženju koje imaju robu za prevoz kako bismo mogli da je usmjerimo na Luku Bar. Moramo raditi na tome da Crna Gora bude dio panevropskog koridora, jer smo jedina država koja to nije – kazao je Pelević.

Dušanka Dragojević iz Montecarga je kazala da su sklopljeni veliki poslovi prevoza bakarnog koncentrata sa kineskom kompanijom koja posluje u Srbiji. U ovoj godini biće prevezeno 350.000 tona, u 2022. 700.000 tona dok je za 2023. godinu planirano više od milion tona. U toku su pregovori i sa željezarom u Smederevu o prevozu sumpornog koncentrata.

Nikola Banović, Jadroagent, smatra da bi otvaranje graničnog prelaza Sukobin doprinio konkurentnosti Luke Bar. Time bi se značajno skratio prevoz robe, prije svega sa Kosova i izbjeglo korišćenje graničnog prelaza Kula koji je često zatvoren zbog vremenskih neprilika. On smatra da treba iznaći mogućnosti da se i žitarice iz Srbije izvoze preko Luke Bar, za šta je prethodno neophodno ovaj pravac učiniti konkurentim u odnosu na Konstancu.

Marina Bošković, Željeznička infrastruktura Crne Gore, ukazala je da prilikom sklapanja novih poslova o prevozu treba imati u vidu da je na željezničkoj infrastrukturi trenutno aktivno 31 gradilište koje se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju pruge.

Saša Simonović, Špedicija „Knjaz“, ukazao je na problem što se zbog tranzitnog vremena u Luci Bar klijenti okreću drugim operaterima, prije svega Rijeci i Solunu. Apostrofirao je detaljne preglede kontejnera u našoj luci i upotrebu skenera što usporava procese i stvara veće troškove. U diskusiju se uključio Radivoje Pejović iz Uprave prihoda i carina koji je podsjetio da se pregledi obavljaju u skladu sa analizom rizika te da će se u konkretnom slučaju vidjeti da li postoji opravdanje za dodatno zadržavanje navedenih kontejnera. Istakao je zajednički interes svih da se carinske procedure skrate, koliko je moguće.

Na sjednici je zaključeno da je potrebno povezivanje i tijesna saradnja Koordinacionog odbora za tranzitni saobraćaj Privredne komore Crne Gore sa sličnim tijelima poslovnih asocijacija u okruženju. Takođe, potrebno je obezbijediti članovima KO statističke podatke o poslovanju u ovom sektoru.