You are here

Razmotrena Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini

17/12/2020

Skupština Privredne komore Crne Gore, na sjednici 17. decembra, razmotrila je Analizu “Crnogorska privreda u 2020. godini”, koju je napravila Stručna služba ove asocijacije. Dokument sadrži pregled stanja ekonomije kroz sagledavanje makroekonomskih pokazatelja, uticaj pandemije na privredu, poslovanje po sektorima, obrazovanje i zakonodavni okvir, te preporuke za unapređenje poslovnog ambijenta.

Pandemija se negativno odrazila na privredu, a posebno na ključne generatore ekonomskog rasta, poput turizma u kom su prihodi umanjeni 88%. Negativne trendove bilježi sabraćaj (pad prihoda od 30,5%), promet u trgovini na malo (18,3 %), građevinskom sektoru (9%). Industrijska proizvodnja je za deset mjeseci 2020. bila na istom nivou u odnosu na uporedni period prethodne godine. Minimalne posljedice na poslovanje zabilježene su u ICT sektoru, koji je imao izuzetno značajnu ulogu u prevazilaženju izazova nastalih kao posljedica pandemije.

Među preporukama koje se navode u Analizi su potreba dalje reforme privrednog zakonodavstva u cilju stvaranja atraktivnog investicionog ambijenta, nastavak uključivanja svih oblika neformalnih ekonomskih aktivnosti u legalne tokove, dalje smanjenje doprinosa na zarade, utvrđivanje manjeg raspona poreske stope do 0,5% tržišne vrijednosti nepokretnosti, oslobađanje privrednih subjekata od plaćanja poreza na nepokretnosti za period u kojem im je bilo zabranjeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti, kao i poreza na dobit u slučaju reinvestiranja u proširenje proizvodnih kapaciteta i unapređenje tehnološkog procesa. Privrednici traže skraćenje roka povraćaja PDV-a na 30 dana, razmatranje mogućnosti uvođenja novih kreditnih instrumenta podrške, donošenje sveobuhvatnog seta mjera za podsticanje digitalnog poslovanja, nastavak aktivnosti reforme obrazovanja, sa akcentom na dualno obrazovanje. Neophodno je nastaviti sa implementacijom Trećeg paketa mjera podrške privredi, nastaviti subvencionisanje zarada u ugroženim sektorima, usmjeravati kapitalne projekte na način da podstiču ravnomjeran regionalni razvoj, te dodatno unaprijediti programe podrške u cilju valorizacije preduzetničkog potencijala žena i mladih.

Komora će nastaviti da analizira aktuelno poslovanje i daje preporuke za unapređenje poslovnog ambijenta i kreiranje novih mjera pomoći i podrške privredi, vjerujući da će narednu godinu obilježiti oporavak crnogorske ekonomije, što su i prognoze relevantnih međunarodnih institucija.

Skupština je usvojila Program rada i Finansijski plan Komore za 2021, kao i Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa. Aktivnosti Komore biće i u 2021. godini usmjerene na snažniji ekonomski razvoj i unapređenje ambijenta za poslovanje. Komora će i naredne godine biti promoter privrede, apostrofirati potrebu njene internacionalizacije, raditi analize i istraživanja, pomagati sertifikaciju opština sa povoljnim biznis ambijentom, biti veza između NATO i preduzeća, te partner u reformi sistema obrazovanja. Realizovaće brojne projekte, razvijati međunarodnu saradnju, promovisati rješavanje privrednih sporova u Arbitražnom sudu pri Komori. Informisanje će biti upotpunjeno većom aktivnošću na društvenim mrežama, što će biti definisano strategijom komunikacije sa javnošću.

Za potpredsjednike Privredne komore na sjednici su izabrani dr Nina Drakić i Pavle D. Radovanović, a za generalnog sekretara Mitar Bajčeta.

Ljiljani Filipović i Ivanu Saveljiću, potpredsjednicima kojima u 2020. prestaje mandat, iskazana je velika zahvalnost za nemjerljiv doprinos radu Komore i privrede u cjelini.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Vojo Banović, a u radu je, pored članova, učestovao predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović sa najbližim saradnicima.

Stipendije za učenike i studente

Upravni odbor Privredne komore dan ranije donio je odluke o stipendiranju 30 učenika srednjih stručnih škola i dva studenta rudarstva i geologije u tekućoj nastavnoj godini.

Stipendija za učenike srednjih stručnih škola iznosiće 70 eura mjesečno.

- U cilju smanjenja neusaglašenosti obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede, Komora je obezbijedila sredstva za stipendije, cijeneći da je ulaganje u obrazovanje kadrova isplativa investicija i najsigurniji put za uspješno poslovanje – saopšteno je na sjednici.

Privredna komora dodjeljuje i stipendije, u iznosu 200 eura mjesečno, za dva studenta rudarstva i geologije. Odluka je donijeta u cilju podsticanja mladih ljudi da biraju ova zanimanja, kako bismo u budućnosti imali kvalitetan inženjerski kadar, usklađen sa potrebama privrednog i savremenim uslovima tehničko-tehnološkog razvoja Crne Gore.

Strategijom razvoja pomorske privrede 2020-2030. godina, kao strateški cilj definisano je povećanje doprinosa pomorske privrede i povezanih djelatnosti sveukupnom ekonomskom razvoju, a kao jedna od prioritetnih aktivnosti podsticanje razvoja luke Bar, kao logističkog centra, integrisanog u multimodalni transportni sistem i formiranje radnog tijela, koje će imati zadatak da prati i koordinira razvoj logističkih aktivnosti preko luke Bar i Crne Gore. S tim u vezi, na predlog privrednika i resornog ministarstva, Upravni odbor donio je Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora za tranzitni saobraćaj.

Nike air jordan Sneakers | adidas Yeezy Boost 350